Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Rasisme i Norge

Ytringer i mediene kan påvirke både enkeltpersoner og samfunnsutviklingen. Mange har stått fram og fortalt om rasisme i Norge, noe som har ført til samfunnsdebatt. I denne oppgaven skal du sette deg inn i saker som omhandler rasisme, og du skal lage et podkast-intervju om temaet.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Bilde av Adelena Ibishi og Tete Lidbom. Personene er plassert foran svart og hvit bakgrunn med teksten "P3 Gull". Foto.

Radiopersonligheten Tete Lidbom (til høyre) har stått fram med sin historie om rasisme. Her avbildet sammen med programleder i P3 Adelena Ibishi. Foto: Odin Jæger, VG

1) Les saken

Tenk over

Hvorfor er det viktig at Tete Lindbom og andre som opplever rasisme, står fram med historiene sine?

2) Sett deg inn i temaet

Søk i norske nettaviser og finn aktuelle saker som omhandler rasisme i Norge i dag. Noter relevante artikler, tall, navn osv.

3) Arbeidsoppdrag: Podkast-intervju

Lag et podkast-intervju med en ung person der du setter søkelys på rasisme i Norge i dag. Det er viktig at du har satt deg godt inn i temaet.

Forbered intervjuspørsmål

Eksempler på spørsmål du kan stille:

  • Hva tenker du om at mange mennesker opplever rasisme og diskriminering i Norge i dag?
  • Hvordan kan vi bekjempe rasistiske holdninger?

Du bør ha minst seks åpne spørsmål til intervjuobjektet ditt klar før du starter podkast-intervjuet. Les artikkelen "Den journalistiske arbeidsprosessen", her får du tips til hvordan du kan gå fram.

Gjennomfør intervjuet

Du kan gjøre lydopptak av intervjuet med en mobiltelefon. Vær bevisst på lydforholdene under opptakssituasjonen og ta lydsjekk før du starter intervjuet. Still spørsmålene dine og lytt aktivt til svarene du får. Still oppfølgingsspørsmål hvis det er nødvendig.

Etterarbeid og publisering

Rediger intervjuet og sørg for at lyden er jevn gjennom hele intervjuet. Sjekk at informasjonen du videreformidler, er korrekt. Avtal innlevering av arbeidet og eventuell publisering med læreren din.

Til refleksjon

  • Hvordan kan denne podkasten påvirke andre mennesker?
  • Tror du podkasten din kan føre til samfunnsdebatt? På hvilken måte?

Ung mann sitter på en benk. Han har på seg  olabukse og hettegenser og ser på mobiltelefonen sin. Han er alene. I bakgrunnen sitter ei gruppe ungdommer som snakker sammen. Foto.
Sist oppdatert 17.08.2020
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Journalistikk 1

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale