Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har fullført denne læringsstien, skal du

    • ha kunnskap om gjenreisingen etter krigen
    • vite hva blandingsøkonomi er, og hva som er spesielt med den norske blandingsøkonomien
    • vite hvordan Kings Bay-ulykken påvirket norsk politikk
    • kunne sette norsk forhold til EF/EU inn i historien om den europeiske integrasjonen