Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • vite hva urfolk er og hvorfor samene har status som urfolk i Norge
  • ha kunnskap om Kautokeino-opprøret og bakgrunnen for opprøret
  • vite hva fornorskningspolitikken stod for og når den pågikk
  • kunne drøfte virkningene av fornorskningspolitikken overfor samene