Hopp til innhold

Historisk materiale

Lars Jacobsen Hætta - Kautokeino-opprøret

I denne oppgaven skal du forsøke å finne fram til hva som hendte med Lars Jacobsen Hætta etter at høyesterettsdommen falt i 1854.

Portrett av Lars Jacobsen Hætta. Foto.

Lars Jacobsen Hætta

Tidlinje

Bruk en tidslinje til hjelp for å holde styr på alle årstallene og informasjonen du finner. Bruk gjerne det digitale tidslinjeverktøyet H5P Timeline til dette. Du vil få bruk for denne i den siste oppgaven. Kopier gjerne kildene du finner til tidslinjen din, slik at du har gode bevis på at informasjonen du har funnet, er korrekt.

Litt bakgrunnsinfo

Lars Jacobsen Hætta ble født i Kautokeino 1834. Hans foreldre var Jacob Mathisen Hætta og Berit Aslaksdatter Sara. Lars var med i Kautokeino-opprøret i 1852. Han var yngre bror til Aslak Jacobsen Hætta som ble henrettet i 1854. Lars ble også dømt til døden, men benådet til livsvarig fengsel på grunn av sin unge alder. Han ble sendt til Trondheim tukthus for å sone dommen sin der.

Oppgave 1

Gå til Digitalarkivet

Finn Hætta i folketellingen for 1865. Hvilket fengsel satt han i da?

Skriv den informasjonen du finner, i tidslinjen din. Ikke glem å notere kildene du bruker. Kopier dem gjerne over i tidslinjen din om du kan. Om noen sier at du tar feil, har du dermed håndfaste bevis på at du har rett.

Tips

Du kan søke opp en person på alle digitaliserte kilder samtidig. Bruk den øverste søkelinjen til dette. Merk at navn ofte er skrevet ulikt i de forskjellige kildene. Ta derfor høyde for dette når du søker. Kryss av på både «Person» og «Eller-søk», og skriv Lars Hætta Hetta 1834. Pass på å få med fødselsåret, ellers får du ikke fullt treff.

Oppgave 2

Hold deg på Digitalarkivet.
Søk i folketellingen for 1875. Hvor bodde han da? Satt han fortsatt i fengsel? Bodde han sammen med noen? Beskriv dem han bodde med.

Ikke glem å notere ny info og kildeinformasjon i tidslinjen din.

Oppgave 3

a) Søk på Google.

Finn ut når og hvor Lars Jacobsen Hætta døde.

b) Finn bevis på at info du har funnet i oppgave 3a, stemmer ved å gå til de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet. Noter all ny informasjon i tidlinjen din.

c) Hvorfor er det viktig å kontrollere informasjon funnet i sekundærkilder, med primærkildene? Er det bortkastet tid selv om det viser seg at informasjonen er lik?

Tips

Kirkebøkene er stort sett kun skannet, ikke digitaliserte. Dvs. at du ikke kan søke i dem. Du må bla deg fram til rett side. Velg «Skannede kirkebøker» og deretter fylket du ønsker. Velg så kirkebok og riktig årstall. Et hint her er at det finnes både en klokkerbok og en ministerialbok for det samme året. Søk i begge om du må.

Oppgave 4

Bruk Google til denne oppgaven.
Finn flere artikler (minst to) om Hætta, og les disse.

Skriv de nye opplysningene du finner, inn på tidslinjen din.

Igjen - ikke glem kildehenvisninger.

Tips

Forfattere legger sjelden vekt på de samme hendelsene. Best informasjon får du derfor om du leser artikler skrevet av flere forfattere. Du plukker ut den informasjonen som er mest relevant for deg.

Oppgave 5

Nå får du bruk for tidslinjen din.


Skriv en kort beskrivelse av livet til Lars Jacobsen Hætta med fokus på tiden etter at han ble overført til Akershus festnings slaveri.

Den må inneholde informasjon om hvorfor han ble overført og hva han gjorde mens han satt fengslet. Ble han løslatt? I så fall hvorfor? Hva gjorde han på sine gamle dager? Hvem levde han med? Har hans arbeide hatt noen betydning for den nordsamiske befolkningen i ettertid?

Ikke glem kildehenvisninger! Dette vil gjøre artikkelen din mer troverdig enn om du bare har med en rekke påstander uten bevis.

Sist faglig oppdatert 21.11.2017
Skrevet av Patricia Haeck
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Samisk historie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell