Hopp til innhold

Fagstoff

Trafikkforsikring

Her lærer du om den lovpålagte trafikkforsikringen som sikrer at alle som blir påført skade av en motorvogn, får erstatning.
Motorvogneiere som ikke har betalt slik forsikring, vil få motorvognen avskiltet.

Alle motorvogner regnes som farlige redskaper fordi de kan gjøre skade på andres eiendeom eller ta liv.Myndighetene har bestemt at alle som blir påført skade eller tap fra en motorvogn, skal ha erstatning. For å finansiere erstatninger fra motorvognulykker må alle motorvogneiere betale trafikkforsikring.

Vi finner regelen om trafikkforsikring i Bilansvarslovens §15.

Motorvogneiere som ikke har betalt slik forsikring, vil få motorvognene sine avskiltet. Samtidig risikerer de selv å måtte betale erstatning for trafikkskader de påfører andre, siden de ikke har tegnet forsikring, og siden det er lovbestemt at skadelidende skal ha erstatning for slike skader.

Lovens definisjon på en motorvogn, står i Bilansvarslovens §3.

Den lovbestemte trafikkforsikringen gir erstatning ved skade på andres eiendom eller helse, men bare i svært begrenset grad på egen eiendom. Vi kan få erstatning for skade på klærne vi går i og andre vanlige bruksting som vi har på eller med oss som reisegods under en kjøretur, men ikke for skade på vårt eget kjøretøy.

Lenke til lovdata.no:

Bilansvarslova

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 18.12.2018

Læringsressurser

Forsikring