Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Byggeklosser i den digitale grunnmuren

CC BY-SA

Dette kurset består av en videoserie som gjennomgår det mest sentrale i vår digitale grunnmur. Det forklarer hva vi mener med elektromagnetisk kompatibilitet, og hvordan vi sikrer god kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett. Kurset er utviklet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og er tilrettelagt med refleksjonsspørsmål av NDLA.