Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Slik skriver du et godt langsvar

Skriftlig eksamen i norsk i Vg3 består av ei kortsvarsoppgave og ei langsvarsoppgave. Langsvarsoppgavene er alltid knyttet til tekstvedlegg, og svaret skal vise både tekstforståelse og skrivekompetanse.

Nærbilde av en som skrive rpå tastatur. Foto.

Hensikten med langsvarsoppgava

Hensikten med langsvarsoppgava på eksamen er

 • å teste hvor god du er til å lese og forstå tekster
 • å teste hva du kan om et bestemt norskfaglig emne, og i hvilken grad du klarer å anvende denne kunnskapen på de tekstene du har lest
 • å teste hvilke ferdigheter du har når det gjelder å skrive en godt strukturert besvarelse med god tekstbinding og rettskriving som kommuniserer med leserne

Fire skrivefaser

Eksamensdagen er kommet, og du sitter der litt svett og nervøs med fem klokketimer til rådighet. Da er det lurt å ha tenkt gjennom på forhånd hvilke faser eksamensarbeidet består av.

På Skrivesenterets nettsider finner du tips til arbeidsform i

 1. førskrivingsfasen
 2. komme i gang-fasen
 3. revisjonsfasen
 4. sluttføringsfasen

Skrivesenteret: Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk?

Se også UDIR: Eksamensveiledning norsk med kjennetegn på måloppnåelse (2015)

Studer en modelltekst

Det finnes ikke noen fasit på hvordan ei langsvarsoppgave i norsk skal besvares. Men det går an å få noen tips gjennom å studere hvordan andre har valgt å løse oppgava. Skrivesenteret har laget en gjennomgang av ei eksamensoppgave som ble gitt i 2015.

Eksamensoppgave i norsk 2015 (langsvar)

Tekster som er vedlagt:

 • Wilhelm Krag: «Der skreg en fugl», 1894
 • Franz Kafka: «Dropp det!», 1922
 • Pablo Picasso: «Guernica», 1937
 • Gunvor Hofmo: «Det er ingen hverdag mer», 1946

Velg tre av vedlegga og skriv en resonnerende tekst om modernismen, der du bruker eksempler fra tekstene for å vise hvordan de er uttrykk for sider ved den modernistiske tradisjonen mellom 1890 og 1950. I hvilken grad mener du disse tekstene fremdeles er aktuelle?

Ressurser

Før du ser nærmere på modellteksten, kan du gjerne ta en titt på disse ressursene som du finner i norskfaget på NDLA:

Løsningsforslag

I denne videoen gjennomgår Kjersti Rognes Solbu ved Skrivesenteret oppgava og kommer med tips til hvordan du kan løse den:

Eksempel på modelltekst

Skrivesenteret har publisert en modelltekst for hvordan denne oppgava kan løses:

Sist oppdatert 10.05.2017
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norskfaget, årsplan og eksamen

Fagstoff