Hopp til innhold

UTGÅTT - Norsk (SF vg3) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Språket som system

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene. Men reglene endrer seg over tid, og slik oppstår både dialekter, sosiolekter og nye språk.

Nordiske språk

Norsk, islandsk, færøysk, dansk og svensk er nordiske språk. Finland og Grønland er også nordiske land, men språka der tilhører andre språkfamilier.

Læringsressurser

Nordiske språk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter