Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Rollespill: Ungdommens PFU

I dette rollespillet er det klassen din som utgjør Pressens faglige utvalg. Vil dere felle pressen på bakgrunn av klager om overtramp, eller gir dere mediene medhold?

Ungdom som stemmer i Ungdommens PFU. En sal er full av ungdommer som holder opp røde eller grønne lapper. Foto.

Bildet viser avstemning under NMD-Ung i Bergen i 2014.

Rollespillet Ungdommens PFU ble lansert på NMD-Ung våren 2014. Spillet ble utviklet av
Trine Østlyngen
i samarbeid med Norsk Presseforbund og prosjektet
Kampanjen for journalistikken
.

Kampanjen for journalistikken hadde som mål å bidra til at unge blir gode og kritiske mediebrukere gjennom kunnskap om kildekritikk, journalistisk metode og medieetikk.

Gjennomfør Ungdommens PFU i klassen

Nå er det din klasse som står for tur til å innta rollen som medlemmer i Pressens faglige utvalg. Bruk to til tre skoletimer.

Forslag til kjøreplan

 1. Fordel rollene
  Del klassen inn i grupper på tre elever. I hver gruppe skal en spille rollen som redaktør, en skal være journalist, og en skal representere allmennheten.

 2. Presentasjon av oppdraget
  Presenter tre saker som skal opp til vurdering i PFU i nær framtid. Læreren har forberedt presentasjonen på forhånd, deler lenker til aktuelle saker, og forklarer hvilken sammenheng de ble lagd i.

 3. Gruppene setter seg inn i sakene
  Gruppene setter seg grundig inn i hva sakene handler om, og hvilke argumenter som er brukt i klagene.

 4. Gruppene vurderer klagene
  Hvilke paragrafer i Vær Varsom-plakaten er aktuelle i disse tre sakene?
  Har klagerne rett, eller bør klagene avvises?
  Hver gruppe lager en grundig skriftlig redegjørelse for sine vurderinger med henvisning til de presseetiske reglene.

 5. Gruppene legger fram sine vurderinger for klassen

 6. Avstemning i Ungdommens PFU
  Her stemmer alle i klassen ut fra sin overbevisning. Det er selvsagt mulig å avgjøre sakene ved håndsopprekning. Men kanskje blir det bedre stemning av å bruke røde og grønne ark for å vise om dere mener sakene er OK eller brudd på god presseskikk?

Aktuelle kilder

Rollespillet kan også gjennomføres i tråd med veiledningen på journalistikkampanjens hjemmesider: journalistikkampanjens side for Ungdommens PFU.

Sist oppdatert 24.03.2021
Skrevet av Grethe Melby og Ragna Marie Tørdal
Rettighetshaver: Kampanjen for journalistikken

Læringsressurser

Etikk og lovverk 2

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale