Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Etikk og lovverk 2

Mediebransjen må forholde seg til ulike lover og regler, både innenfor journalistikk, markedskommunikasjon, informasjon og underholdning. Hvilke etiske normer og lovverk er gjeldende? Og hvordan anvender du etikk, lover og regler i egne medieproduksjoner?

Læringsressurser

Etikk og lovverk 2

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale