Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi (SF VG2) (LK06)

Fordeling av goder

Når du nå skal jobbe med fordeling av goder, vil du finne flere perspektiver som handler om maktforhold i samfunnet, og hvordan goder blir fordelt.