Hopp til innhold

UTGÅTT - Sosiologi og sosialantropologi (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kulturforståelse

Hovedområdet kulturforståelse dekker kulturbegrepet i vid forstand, og er i stor grad det vi ser på som sosialantropologi, men også under dette emnet finner du sosiologiske perspektiver.

Konflikter mellom individer og grupper

Hvordan går vi fra kulturforskjeller til konflikter? Dette emnet handler om konflikter mellom individer og grupper, noe som betyr at vi blant annet skal se på forholdet mellom minoriteter og majoriteter.

Læringsressurser

Konflikter mellom individer og grupper