Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Læringsmål:

Du skal

  • vite hva begrepet «kjønnsroller» betyr
  • kunne reflektere over hva sosialisering betyr for kjønnsroller
  • kunne finne fram til relevante kilder om emnet
  • kunne vurdere kilder
  • kunne gi eksempler på aktuelle problemstillinger knyttet til likestilling og kjønn
  • kunne gi eksempler på hvordan kjønnsrollesosialisering endrer seg over tid