Hopp til innhold

UTGÅTT - Sosiologi og sosialantropologi (LK06)

    Dette faget følger en utgått læreplan.

    Metodeskolen: samfunnsvitenskapelig metode

    Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder er rutinene for hvordan samfunnsforskere går frem for å beskrive, undersøke og tolke hendelser i samfunnet. De samfunnsvitenskapelige arbeidsmetodene blir delt i to hoveddeler: en kvantitativ og en kvalitativ metodedel.