Hopp til innhold

UTGÅTT - Kommunikasjon og samhandling (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sykepleie for helsefagarbeideren

Helsefagarbeidere skal du kunne utføre grunnleggende sykepleie. Da trengs god og relevant kunnskap, ferdigheter og holdninger. Med denne kompetansen blir pasientens eller brukerens helse og velvære godt ivaretatt.

Helhetlig omsorg og pleie i helsesektoren

Som helsefagarbeider er du forpliktet til å gi profesjonell omsorg. Du kan ikke velge hvem du skal gi omsorg til, og du må ivareta brukerens behov. Helsepersonelloven og de etiske retningslinjer inneholder bestemmelser om dette og hva som forventes av deg som helsepersonell.

Læringsressurser

Helhetlig omsorg og pleie i helsesektoren

Fagstoff

Immobilitet og komplikasjoner

Å forebygge komplikasjoner ved immobilitet er viktig fordi komplikasjoner kan gi plager som igjen kan føre til akutt eller langvarig sykdom. For deg som helsefagarbeider er det viktig med kunnskaper og ferdigheter i å observere og sette i gang tiltak for pasienter som er passive og immobile.

Læringsressurser

Immobilitet og komplikasjoner

Fagstoff