Hopp til innhold

Film og filmklipp

Dine gener – ditt valg

Vi følger en ung kvinne som er gravid. Hun velger å ta en gentest og får påvist en alvorlig genetisk sykdom. Dag O. Hessen drøfter ulike dilemmaer som kan oppstå på grunn av gentester og de nye mulighetene som genteknologien har gitt oss.

Sist faglig oppdatert 12.05.2020
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale