Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Nyheter! Hva er siste nytt innen bioteknologi?

Forskning innen bioteknologi gir stadig nye og oppsiktsvekkende resultater vi må forholde oss til, både som enkeltpersoner og som nasjon. Utforsk siste nytt innen bioteknologi. Vurder nyheten med et etisk blikk, og presenter resultatene dine i en drøfting eller et leserinnlegg.
Nyheter på mobiltelefonen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

I denne oppgaven skal du først utforske en nyhet innen bioteknologi. Deretter skal du undersøke hvilke muligheter og utfordringer som ligger i denne teknologien, og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.

Noter stikkord i hver del av oppgaven. Denne informasjonen trenger du nemlig når du helt til slutt skal presentere din etiske vurdering av temaet.

Del 1: Hva er etikk?

Les artikkelen "Etikk begrenser bioteknologi". Den handler om hvordan ny forskning må forholde seg til gjeldende lovverk og de rammene det gir. Men hvilke retningslinjer skal vi forholde oss til hvis teknologien er så ny at det ikke finnes rammebetingelser og lover?

Del 2: Hva mener du?

 1. "Etikk er bioteknologiens festbrems." Hva tror du denne påstanden betyr? Hva mener du om det?
 2. Spør sidemannen hva han eller hun mener. Lytt uten å komme med egne argumenter.

Del 3: Siste nytt innen bioteknologi

Finn en nyhet om bioteknologi. Det kan for eksempel være ny kunnskap om gener eller resultater fra utprøving av en behandlingsform. Sett deg inn i saken.

 • Hvordan er diskusjonen rundt dette temaet?
 • Vurder påstandene til deltakerne i diskusjonen. Baserer de synspunktene og argumentene sine på fakta?

Noter ned det du finner ut. Husk å ta vare på lenkene du tar informasjonen fra, slik at du kan vise til kilder i teksten du skal skrive til slutt.

Tips!

Du kan kommentere om en kilde er troverdig, når du skal argumentere for eller imot temaet i nyheten du har valgt. Gjør du det godt, kan det styrke din egen troverdighet. Hvem står bak informasjonen? Er avsenderen pålitelig, argumentene saklige og påstandene etterprøvbare?

Del 4: Hva sier bioteknologiloven?

Finn ut hva bioteknologiloven sier om temaet i nyheten du har valgt. Bruk Lovdata.

 • Hva sier loven om temaet i nyhetssaken du har valgt?
 • Hva gjør vi når det ikke finnes rammebetingelser og lover?
 • Hvordan skal vi ta beslutninger når vi ikke vet?

Del 5: Hvordan skal vi forholde oss til ny teknologi?

Det kan være vanskelig å forholde seg til ny teknologi, fordi det ofte er en balanse mellom nytteverdien og risikoen ved bruk. Det er derfor viktig at vi tenker oss godt om.

Forklar hva som menes med føre var-prinsippet.

Del 6: Hva er din etiske vurdering av nyheten?

Nå kan du velge en av oppgavene nedenfor.

Oppgave 1

Vurder nytteverdien og risikoen ved teknologien i nyheten du har valgt. Skriv en drøfting eller et leserinnlegg.

 • Hva er potensialet for nytte?
 • Hvem vil ha nytte av denne teknologien?
 • Er denne teknologien tilgjengelig for alle? Bidrar bruk av teknologien til større eller mindre rettferdighet i verden?
 • Hva er risikofaktorene, og hvordan kan eventuelt disse minimeres?

Oppgave 2

Når vi står overfor ny teknologi, utfordrer dette ofte synet vårt på naturen. Vurder hvordan teknologien i nyheten du har valgt, påvirker synet på mennesket og naturen. Skriv en drøfting eller et leserinnlegg.

 • Hvis vi tar i bruk denne teknologien, hvordan skal vi definere "liv"?
 • Vil denne teknologien endre forholdet vårt til naturen?
 • Bør mennesket ha slik makt over naturen?
Tips til drøfting
 1. I en drøfting bør du se på argumenter både for og imot saken. Og kanskje noe midt imellom også? For verden er jo ikke svart-hvit. Kanskje vil du få fram at løsningen ikke er enten-eller, men noe midt imellom.
 2. Start med å lese deg opp på saken. Vær kildekritisk når du velger hvilke ressurser du vil bruke.
 3. Diskuter med medelever. Kan du få tips og inspirasjon av dem? Dette gjelder særlig om de har et annet syn på saken enn deg.
 4. Skriv!
Tips til leserinnlegg
 1. Skriv først ned en setning der det kommer klart fram hva som er målet ditt med dette leserinnlegget. Det kan hjelpe deg med å holde deg til den røde tråden i innlegget: "Målet mitt med dette leserinnlegget er å …"
 2. Skriv ned det du mener er de viktigste argumentene, i et tankekart rundt eller under setningen. Pass på at argumentene faktisk støtter opp om det som er målet med leserinnlegget.
 3. Et godt triks for å overbevise er å tale til både hjertet og hodet. Du bør altså kombinere fornuftsargumenter med argumenter som spiller på følelser. For eksempel bør du skrive ned noen kilder du vil bruke i leserinnlegget ditt. Dersom du viser til tall og fakta, vil du ha mer troverdighet enn hvis du bare skriver at "vi må slutte å spise kjøtt for å redde planeten".

Relatert innhold

Bioteknologiloven gir rammer for hva som er tillatt i bioteknologi. Iblant går forskningen raskere enn lovendringene. Etikk hjelper oss med å ta gode valg.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 03.02.2021

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi