Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vurder argumenter om etiske problemstillinger i bioteknologi

Innenfor bioteknologi er det mange etiske problemstillinger. Det er mange argumenter for og imot at vi skal bruke genmodifiserte planter, gentester og fosterdiagnostikk, for å nevne noe. Vurder hvilke argumenter som er best, og gjør deg opp en mening.

Velg en etisk problemstilling

Et argument er en begrunnelse som skal støtte eller forsvare et standpunkt. Velg en av filmene under, og ta utgangspunkt i standpunktet under filmen du har valgt.

Del 1

Lag en oversikt over hvilke argumenter som finnes for og mot standpunktet.

  1. Gå sammen i par eller grupper, og sorter argumentene dere har funnet. Lag en kategori for argumentene som er for, og en for argumentene som er imot.
  2. Se på argumentene sammen, og bruk sjekklista nedenfor til å vurdere om argumentene er gode eller dårlige.
Sjekkliste for vurdering av argumenter

Hva skal du se etter?

Hva betyr det?

Hvordan kan du vurdere det?

Er argumentet holdbart?

Er faktagrunnlaget riktig?


Er innholdet i argumentet sannsynlig?

Vurder om tall og andre faktaopplysninger som argumentet bygger på, stemmer.

Se også etter overdrivelser og generaliseringer som forenkler og setter ting på spissen.

Der du ikke kan sjekke rene fakta, må du vurdere om sammenhenger som argumentet baserer seg på, virker sannsynlige.

Er argumentet relevant?

Har det med saken å gjøre?

Vurder om argumentet egentlig handler om noe annet enn saken som diskuteres.

Vurder om sammenligninger med andre situasjoner eller saker er rimelige.

Prøver argumentet å framstille en annen problemstilling som viktigere?

Er argumentet sterkt nok?

Fins det sterkere motargumenter?

Vurder hva som skal til for å motbevise argumentet.

Er det brukt mye skjult eller indirekte argumentasjon?

Bruker argumentet følelser for å overbevise, i stedet for å basere seg på fakta?

Se etter pluss- og minusord. Dette er ord som gir positive eller negative assosiasjoner, og dermed påvirker oss uten at vi merker det.

Undersøk også bruk av ironi og sarkasme.

Spiller argumentet på frykt eller andre følelser som kan få oss til å reagere sterkt?

Er det et personangrep eller stråmannsargumentasjon?

Handler argumentet om å snakke nedsettende om motstanderen?

Angriper argumentet synspunkt som motstanderen ikke har?

Vurder om argumentet bare handler om motstanderen og ikke gir nye saksopplysninger.

Vurder om motstanderen faktisk har de synspunktene eller egenskapene som argumentet angriper.

Del 2

Etter å ha sortert og vurdert argumentene skal dere rangere dem.

Argumenter for

Argumenter mot

Del 3

Hvilket standpunkt lander du på, etter å ha vurdert og rangert argumentene? Grunngi svaret ditt.

På hvilken måte hjalp rangeringen deg med å lande på ett av standpunktene i denne debatten?

Del 4

Gjennomfør en debatt i klassen der noen som er for standpunktet, debatterer med dem som er mot standpunktet.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 20.10.2020

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi