Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lagring av biologisk materiale

Få oversikt over hva en biobank er, og hva den kan brukes til. Sett deg inn i noen etiske dilemmaer knyttet til lagring av biologisk materiale.
Mange reagensrør med blodprøver. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1

Se filmen Biobanker: levende innskudd og svar på spørsmålene under:

 1. Hva er en biobank? Gi eksempler på materiale som kan lagres i en biobank.
 2. Hva lagres i Svalbard globale frøhvelv? Hvorfor er det opprettet, og hvorfor er det plassert på Svalbard?
 3. Politiet har en egen biobank med biologisk materiale fra en rekke mennesker. Hvem er registrert i denne biobanken, og hvordan brukes den?

Del 2

I noen situasjoner er det vanskelig å avgjøre hva som er rett og galt. Et dilemma er en situasjon der det finnes flere ulike alternativer, men ikke nødvendigvis en riktig løsning. Dette kan gjøre det vanskelig å håndtere slike situasjoner.

Sett deg inn i de etiske dilemmaene som er beskrevet i de to casene. Prøv å svare på de tilhørende spørsmålene.

Case 1

Tenk deg at noen vil forske på biologisk materiale fra deg som ligger lagret i biobanken på et sykehus.

 • Ønsker du å bli spurt før forskerne setter i gang, eller er det godt nok for deg at forskningsprosjektet er godkjent av en etisk komité?
 • Skal biologisk materiale fra deg kunne lagres også etter din død?
 • Mener du at familiemedlemmene dine bør bli spurt før forskere kan undersøke genene dine etter din død?
 • Skal familiemedlemmer kunne be om undersøkelse av genene dine for å finne ut om de disponerer for arvelig sykdom?
 • Hvis forskere finner ut at du vil kunne utvikle en sykdom – vil du vite det?
 • I hvilke tilfeller ønsker du å bli kontaktet?

Case 2

Tenk deg at du er lege, og at du ønsker å bygge opp en biobank med blodprøver fra pasienter og deres familier for å lete etter arvelige årsaker til eggstokkreft.

 • Diskuter hva du bør passe på når du lager en biobank med biologisk materiale fra pasienter og deres familier.

Del 3

Diskuter de etiske dilemmaene med en medelev i klassen.

 • Finnes det et enkelt svar på hva det er riktig å gjøre?
 • Har dere selv noen gang opplevd et etisk dilemma? Del erfaringer med hverandre.
 • Hvordan løste dere problemet?
 • Diskuter hvilke andre valg dere kunne ha tatt i de ulike situasjonene.

Relatert innhold

Over hele verden tas det enorme mengder biologiske prøver som lagres i store biobanker. Det kan være en gullreserve for kommende generasjoner.

CC BY-SASkrevet av Snöball Film AS, Camilla Øvstebø og Martin Frank.
Sist faglig oppdatert 16.01.2021

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi