Hopp til innhold

Naturfag (PB)

  Arv og evolusjon

  I dette emnet skal du få bli med på en spennende reise innom celler, arvestoff, evolusjon og bioteknologi. Her kan du la deg fascinere av de mikroskopiske bestanddelene som kontrollerer livsviktige prosesser og har svært stor betydning for våre liv.

  Etikk og bioteknologi

  Bioteknologi har gitt oss ny kunnskap og nye verktøy som åpner mange muligheter innen avl, medisin, fertilisering, matproduksjon og industri. Vi kan se åpenbare fordeler for både enkeltindivider, samfunn og miljø, men disse nye mulighetene skaper også mange etiske dilemmaer.

  Læringsressurser

  Etikk og bioteknologi