Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Start en biotek-bedrift

Dere har fått en god idé og ønsker å starte en bedrift innen bioteknologi. Bedriften skal presenteres på Biotech-konferansen, og dere må derfor utarbeide en forretningsplan.
Forsker pipetterer en dråpe DNA på en plate med flere brønner for analyse av genetisk informasjon. Illustrasjonsfoto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Veiledning til læreren

Oppgaven er beregnet å ta cirka 15–20 undervisningstimer, gjerne fordelt over tre uker. Den er godt egnet som tverrfaglig oppgave i fellesfagene naturfag, norsk/engelsk og matematikk, men kan også utvides til å omfatte programfagene kunst, design og arkitektur eller medier og kommunikasjon.

Oppgave

Tenk dere at dere skal starte en bedrift innen bioteknologi. Dere velger selv hvilket produkt dere ønsker å arbeide med, men det skal være et produkt som er nyskapende, og som samfunnet kan ha nytte av. Lag en forretningsplan, og presenter bedriften på Biotech-konferansen.

Del 1. Idémyldring og produktutvikling

 1. Bruk først fem minutter individuelt til å skrive ned tanker og ideer om hvilket bioteknologisk produkt du ville ha lagd.

  • Hvordan vil du ha gått fram for å lage det?
  • Hvordan kan du få tak i spennende gener du kan bruke for å utvikle produktet?
  • Hvilke bioteknologiske metoder er det hensiktsmessig å bruke?
  • Hvilke problemer tror du at dere vil støte på?
  • Vil det være etiske utfordringer også?
 2. Gå sammen i grupper på tre–fire elever, og utveksle ideer. Samarbeid om å utvikle en felles idé for bedriften. Det er viktig at dere velger noe dere interesserer dere for.
 3. Når dere har en felles idé, må dere legge en plan for hvordan dere kan utvikle produktet. Jobb videre i gruppa med de fem kulepunktene over.

Eksempler på hva bioteknologiske produkter kan være:

 • genmodifiserte planter med endret næringsinnhold, økt holdbarhet eller økt motstandsdyktighet
 • nye medisiner eller vaksiner
 • ulike rengjøringsmidler
 • enzymer som kan rense, rydde opp eller bryte ned avfall
 • gendrivere for å utrydde sykdommer eller skadedyr
 • diagnostiske tester
 • genmodifiserte dyr til matproduksjon eller som organdonorer

Filmene om biobanker og bioteknologisk industri fra Bioteknologiskolen kan være nyttige hjelpemidler for å komme i gang.

Del 2. Forretningsplan

Lag en forretningsplan. Forretningsplanen er en gjennomgang av de forskjellige sidene ved ideen og beskriver hvordan dere har tenkt å sette den ut i livet. Denne planen vil hjelpe dere i prosessen fram til etablering av bedriften.

En god forretningsplan bør inneholde disse elementene:

 • En beskrivelse av forretningsideen deres. Hva er det bedriften skal tilby, og til hvem?
 • En analyse av markedet. Hvem er aktuelle kundegrupper? Har dere konkurrenter som driver med det samme? Hvordan skiller bedriften deres seg fra konkurrentene?
 • Lag et navn og en logo til bedriften, slik at kundene kjenner den igjen. Hvordan skal dere markedsføre dere?
 • Økonomi og budsjett. Hvor mye penger trenger dere for å starte opp og etablere dere i markedet? Sett opp et budsjett.

Del 3. Presentasjon og pitch

Dere skal presentere bedriften deres på Biotech-konferansen. Det er en stor konferanse der folk fra hele bioteknologi-industrien møtes. Her møter dere forskere, investorer og andre bedrifter som kan være interesserte i bedriften deres.

Dere skal presentere bedriften deres på en stand, men får også ti minutter til å selge inn bedriften gjennom en bedriftspresentasjon.

Når du skal presentere en idé på en kortfattet måte og få den til å framstå som fordelaktig for kunden, kalles det å «pitche». Det kan være lurt å lære seg noen knep før konferansen. Ta gjerne en titt på denne artikkelen om pitching.

Biotech-konferansen

Gjennomfør Biotech-konferansen som et rollespill i klassen eller på skolen. Hver gruppe har en egen stand hvor de presenterer sin bedrift. Inviter gjerne andre klasser, slik at de kan være aktive deltakere på konferansen.

Bruk gjerne et evalueringsskjema der deltakerne på konferansen kan notere hvorfor, eller hvorfor ikke, de har tro på de ulike bedriftene som presenteres.

Masse mennesker som står i et stort lokale. Foto.

Del 4. Egenvurdering

Skriv en egenvurdering:

 • Beskriv hvordan det har vært å jobbe med denne oppgaven.
 • Hvis du skulle ha gjennomført prosjektet på nytt, hva ville du ha gjort annerledes?
 • Reflekterer over tilbakemeldingene gruppa di har fått. Hvordan var det å få evaluering fra medelever?

Relatert innhold

Over hele verden tas det enorme mengder biologiske prøver som lagres i store biobanker. Det kan være en gullreserve for kommende generasjoner.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø og Clemens Saers.
Sist faglig oppdatert 16.01.2021

Læringsressurser

Bioteknologi i praksis