Hopp til innhold

Forsøk

Forsøk: Isolering av DNA fra fiskemelke

I dette forsøket bruker vi materiale med ekstra stort DNA-innhold – melke fra fisk. Prinsippet for øvelsen er å skille oppløst DNA fra proteiner og fett, som utgjør de andre hovedkomponentene av organisk materiale i melken.

DNA har samlet seg i en tykk tråd som er synlig for det blotte øyet.

Metode

Reagensrør med tre sjikt: DNA løst i saltvann øverst, proteiner i midten, og fettstoffer løst i kloroform nederst. Illustrasjon.

DNA løst i saltvann øverst, proteiner i midten, og fettstoffer løst i kloroform nederst.

Proteinene felles og denatureres ved utsalting og varmebehandling, mens fettstoffene løses i kloroform. Etter sentrifugeringen får vi så en klar vandig løsning, som i tillegg til salter også inneholder det løste DNA-et.

DNA-et felles så ut i absolutt alkohol. Vi kan også bruke rødsprit. Vi bør ha tynne, høye reagensrør med sprit, slik at DNA-dråpene får en lang vei å «falle» ned gjennom røret. Dette gjør at vi tydelig ser den trådaktige utfellingen.

Flere lag kan samarbeide om en stamløsning (til og med punkt 5). Det er viktig å bearbeide melken godt for at resultatet skal bli best mulig.

Fiskemelke

En ørret blir klemt på buken slik at moden melke (sædvæske) renner ut. Foto.

Stryking av moden ørretmelke.

Fiskemelke kan du samle selv fra fisk som du fanger i den perioden da melken er moden og flytende, eller du kan kjøpe hos utstyrsleverandører. Melken kan gjerne oppbevares frossen og holder seg i flere år.

Utstyr og løsninger
 • 2 ml engangsprøyte uten kanyle
 • lite begerglass (50 ml)
 • reagensrør (høyt)
 • glasstav
 • sentrifugerør
 • melke (kan for eksempel kjøpes fra www.biokonsult.no)
 • 10 % Zalo, mettet NaCl-løsning
 • Kloroform (triklormetan) Sikkerhetsdatablad fra ThermoFisher Scientific
 • absolutt alkohol
 • kokende vannbad
 • sentrifuge
 • hansker
 • avtrekksskap eller punktavsug


Framgangsmåte

 1. Fyll 0,5–1 ml melke i en 2 ml sprøyte uten kanyle. Unngå å ta med hinner fra melkeposen.
 2. Press melken gjennom sprøyten 3–4 ganger for å homogenisere væsken.
 3. Tilsett 10 ml vann og bland melken godt.
 4. Tilsett 1 ml 10 % Zalo. Spermiene løser seg nå opp, og du får en gelé av DNA og protein.
 5. Tilsett 20 ml mettet NaCl-løsning og bland godt.
 6. Ta ut 5 ml av denne løsningen og sett den i kokende vannbad i 5–10 min.
 7. Løsningen kjøles og tilsettes 5 ml kloroform. Rist godt i 2–3 min. Bruk tett topp og/eller hansker. Bruk avtrekksskap eller punktavsug når du jobber med kloroform.
 8. Sentrifuger i 10 minutter.
 9. Legg forsiktig en dråpe av DNA-løsningen i overflaten på et høyt reagensrør med alkohol. DNA-et felles ut som fibre.
 10. Tvinn DNA-fibrene opp på en glasstav.
DNA klumpet seg sammen i en liten pellet. Foto.

DNA samlet i en liten ball.

OBS: Ikke kast kloroformen i vasken etterpå. Følg lærerens instruksjoner.

Dokumentasjon

Bruk mobilkamera til å dokumentere prosessen. Noter resultater underveis og bruk gjerne rapportgeneratoren til å føre forsøksrapporten.


Sist faglig oppdatert 06.01.2020
Skrevet av Skolelaboratoriet for biologi, UiO og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Bioteknologi i praksis

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter