Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Medisinsk bruk av bioteknologi

Disse oppgavene krever at du henter inn opplysninger og jobber med stoffet. I arbeid med bioteknologi dukker det opp mange vanskelige spørsmål. Reflekter over dem, og gjør deg opp en mening.
Eneggede tvillinger med tåteflaske. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Kortsvarsoppgaver

 1. Gi eksempler på medisinsk bruk av bioteknologi.
 2. Forklar hvordan CRISPR kan brukes i behandling av sykdom.
 3. Hvorfor blir ikke stamceller brukt mer til medisinsk behandling enn det som gjøres i dag?
 4. Hvordan kan kloning brukes til å gi mennesker bedre helse?
 5. Hva er genterapi? Forklar hvordan genterapi blir brukt i medisinsk behandling.
 6. Hva er assistert befruktning?
 7. Forklar mulighetene som finnes ved bruk av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD).
 8. Gentester brukes både til personidentifisering og til å stille diagnoser. Skriv ned mulige fordeler og ulemper som du mener at disse metodene gir oss.
 9. Forklar hvordan et barn kan ha tre foreldre.
 10. Du kjenner kanskje til noen som har fått medisinsk behandling ved bruk av bioteknologi? Forklar hvordan bioteknologi ble brukt i denne sammenhengen.

Del 2. Refleksjonsoppgaver

 1. Noen mener at et foster får høyere grad av menneskeverd etter hvert som det utvikler seg. De mener for eksempel at et embryo på 16-cellestadiet har mer menneskeverd enn et befruktet egg, og at et foster i tolvte uke har mer menneskeverd enn et embryo. Hvordan ser du på en slik rangering av menneskeliv?
 2. Ved assistert befruktning blir det som regel lagd flere befruktede egg enn paret trenger. De beste av disse fryses, mens resten kastes. Synes du at de resterende eggene bør kunne brukes til forskning? Begrunn svaret ditt.
 3. I dag er sæd- og eggdonasjon i Norge anonymt. Dette gjør at barn som bli født ved hjelp av slike donorer, ikke får vite hvem som er deres biologiske foreldre. Hvilke tanker gjør du deg om dette?
 4. Kan det å vite at du har høy risiko for å få en sykdom, føre til at du får dårligere livskvalitet? Hva mener du?
 5. Det er enklere å redigere feil i embryoer og befruktede egg enn å redigere arvestoff hos barn og voksne. Men når vi redigerer gener på et så tidlig stadium, vil vi ikke bare redigere dette ene embryoet. Alle endringer som gjøres, vil faktisk gå i arv til kommende generasjoner. Hva synes du om at vi har muligheten til å gjøre slike endringer? Hvordan kan det påvirke framtida?
 6. Genfeilen som gir Duchennes muskeldystrofi, en sykdom som fører til gradvis tap av muskelfunksjon, har blitt korrigert ved bruk av CRISPR i museembryoer. Skal vi tillate slik behandling på mennesker? Hva mener du?
 7. Informasjonen du kan få ved å ta en gentest, regnes som sensitive personopplysninger. Tenk om opplysninger fra gentester skulle komme i hendene på forsikringsselskaper eller arbeidsgivere. Forklar hvilke konsekvenser dette kunne ha fått for deg. Hvilke tanker gjør du deg om denne risikoen?

Del 3. Fordypningsoppgave

Tenk ut en ny behandlingsform der du utnytter bioteknologi for å gi folk bedre helse.

 • Hvilken sykdom ville du utviklet behandling for?
 • Hvilke bioteknologiske metoder mener du det ville vært hensiktsmessig å bruke?
 • Vil det være etiske utfordringer?
 • Argumenter for utvikling av nettopp denne behandlingen.

Relatert innhold

Genredigering med CRISPR-metoden gjør det mulig å gjøre målrettede endringer i DNA-et til alle levende organismer.

CC BY-NC-SASkrevet av Kristin Bøhle, Camilla Øvstebø og Snöball Film.
Sist faglig oppdatert 22.01.2021

Læringsressurser

Bioteknologi i praksis