Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Visuelle medier

Det som er visuelt, er det som er bygd på synsinntrykk, altså det vi kan se. Visuelle medier formidler noe til synet. Alle former for illustrasjoner kan karakteriseres som visuelle medier. Det kan også skrift, tegnspråk, dans og arkitektur.

Helleristninger i Alta. Foto.

Helleristninger i Alta

Oppfinnelsen av skriften gjorde muntlige signaler synlige og ga menneskene helt nye kommunikasjonsmuligheter. Men kommunikasjon med synlige tegn, slik som håndbevegelser, ansiktsmimikk og kroppsbevegelser er nok like gammelt som menneskerasen.

Som vi har sett, er hulemaleriene eldre enn skriften. Mennesker har brukt dette mediet gjennom mange tusen år. Helleristningene i Alta er datert til å være fra ca. 4200 f. Kr. og til ca 500 f. Kr. De viser tegninger av reinsdyr, fisk og båter.

Egyptiske hieroglyfer. Foto.

Egyptiske hieroglyfer

Bilder, fotografier, skulpturer, arkitektur, tekstiler, brukskunst, dans og ballett og ritualer er visuelle medier ofte kombinert med andre medier.

I denne presentasjonen kan vi ikke gi en utfyllende fremstiling av alle de visuelle medier som finnes. Vi tar bare med noen eksempler. Lærere og elever kan eventuelt velge å fordype seg i noen typer medier og foreta mer dyptgående analyser.

Tegn

I kurset for KK1 hadde vi et helt kapittel om ikke-verbal kommunikasjon. Vi skal derfor ikke gjenta det her, men det kan være greit for deg som leser å repetere det. Vi definerte tegn som «noe som står for noe annet enn seg selv». Hva det står for er oftest basert på en konvensjon (en overenskomst) mellom de som bruker tegnene. Alle typer tegn er derfor også medier som kan brukes til å kommunisere med.

Tegnspråk

Døve bruker tegn som kommunikasjonsmedium. Ved hjelp av håndbevegelser og mimikk har de utviklet et eget språk basert på visuell kommunikasjon. Dette språket har en egen grammatikk som er like kompleks som grammatikken for vanlig talespråk. Grammatikken har regler for hvordan håndformer, bevegelsen av hendene, armene og ansiktsuttrykket kan kombineres og brukes.

Kommunikasjon på tegnspråk

I Norge er norsk tegnspråk anerkjent som et minoritetsspråk på lik linje med samisk, kvensk, urdu eller andre språk som tales av minoriteter i Norge. Det er førstespråket eller morsmålet til mange døve, hørselshemmede og en del hørende i Norge. For å oversette fra talespråk til tegnspråk og omvendt trengs døvetolker.

Tegnspråk

Tegnspråket er ikke internasjonalt. Tegnspråkene har utviklet seg like naturlig som talespråkene på forskjellige kanter av verden. Døve må derfor bruke tolk når de skal kommunisere med døve fra andre land. Men oftest har de lettere for å forstå hverandre fordi mange av tegnene er ikoniske: de ligner på det de skal representere.

Se en tegnspråkordbok her

Eksempel

Tegnspråket i USA og tegnspråket i Storbritannia er ganske ulike selv om talespråket i begge land er engelsk. Dette skyldes historiske årsaker. I USA ligger tegnspråket nærmere fransk tegnspråk. Tegnspråket på Madagaskar er ikke så ulikt tegnspråket i Norge, fordi det var norske misjonærer som først tok opp arbeid blant døve og hørselshemmede på Madagaskar.

Bilder

Bilder kan være av mange slag: Tegninger, tegneserier, skisser, fotografier, reklame, malerier, røntgenbilder og mange flere.

I stedet for å beskrive alle mulige typer, skal vi her fokusere på hva bildene kommuniserer og gi noen tips som kan hjelpe oss til å tolke dem. Mens mediet er instrumentet, er sjangeren helheten der både mediet, innholdet og formen er med. Vitenskapen om beskrivelse og tolkning av bilder kalles ikonografi (ikon = bilde, graphein = skrive).

Som annen tekst kan vi også vurdere bilder i forhold til ulike bildesjangere. Hva slags bilde dreier det seg om? Er det reklamebilde, kunstbilde, dokumentarfotografi, familiefotografi, medisinske bilder eller propagandabilder? Hver sjanger har sine konvensjoner (bevisste eller ubevisste overenskomster) om hva slags type bilder som brukes i en bestemt sammenheng.

Sjangerkonvensjoner

Avsenderen som har laget bildet, eller satt det inn i en sammenheng, har visse forventninger til hvordan bildet skal tolkes. Mottakeren, seeren, har det også. Dersom du går på det norske Nasjonalmuseet forventer du å finne malerier av de gamle klassikerne. På museet for moderne kunst har du andre forventninger. I avisen leter du etter dokumentarfotografier som ofte «forteller mer enn tusen ord», som det heter.

Det kan også være interessant å legge merke til at det av og til benyttes sjangerbrudd for å vekke oppmerksomhet. Innenfor reklame brukes bilder i sammenheng med tekster. Av og til brukes uventede kombinasjoner av bilde og tekst som bryter med sjangeren reklame.

Når man skal tolke et bilde, kan det også være nyttig å se det i forhold til stilhistorien. Når ble bildet produsert, av hvem og med hvilket formål? Hva slags teknikker var vanlig? Hvordan var konvensjonene for perspektiv, dybde, fargebruk? Hva kan vi lære dersom vi sammenligner bildet med andre bilder fra den samme tidsepoken? Hvordan brøt kunstnerne konvensjonene og skapte nye sjangere?

Vi kan også finne ulike konvensjoner innenfor ulike kulturelle tradisjoner. Kineserne malte ofte på «scrolls» som hadde loddrette formater. Bildene endret seg i forhold til ulike dynastier. I bildene finnes ofte symboler og koder som er kulturbestemte. De kan være knyttet til religion og historiske hendelser.

Eksempel

Dyrekretsen

Dyrekretsen

I Kina er hvert år knyttet til et dyr i den kinesiske dyrekretsen (zodiaken). Det er tolv dyr: Rotta, oksen, tigeren, haren, dragen, slangen, hesten, geiten, apen, hanen, hunden og grisen. Dine egneskaper vil avhenge av hvilket år du er født i. Kinesiske astrologer kan også fortelle deg hva slags partner som vil passe for deg ut fra hvilket år du er født i. En som er født i rottas år er for eksempel sjarmerende og vil tiltrekke seg det annet kjønn. Hardt arbeid og suksess er knyttet til rotta. De vil passe til partnere som er født i dragens, apens eller oksens år.

Mens vi forbinder rotta med et ekkelt og urent skadedyr, har altså rotta en positiv posisjon i kinesisk kultur. Kjennskap til ulike bildepraksiser kan også være nyttig om man skal tolke et bilde. I gamle familiealbum ser vi at det var vanlig at man måtte kle seg fint og stille opp for fotografen. Å ta bilde var en høytidelig sak. Dette skiller seg sterkt ut fra våre dagers praksis ved fotografering.

Komposisjon

Portretter og landskaper kan gjøres med «tegning med lys» – fotografi. Kunnskap om teknikk kan fortelle mye om bildet. Et fotografi er bundet av lys, dybdeskarphet og utsnitt. Hva er den største forskjellen mellom maleri og fotografi i fremstillingen av et motiv? Hva forteller format, bildevinkel og bildeutsnitt? Hva med bruk av farger, lys og skygge?

Andre momenter som kan vurderes: forgrunn, bakgrunn, linjer i bildet, plassering av figurene? Bruk av tekst i forbindelse med et bilde kan lede tolkningen i en bestemt retning. Teksten kan også stå i kontrast til det bildet viser og dermed gi seeren assosiasjoner ut over det bildet viser. Bilder kan også settes sammen med andre bilder. Det kalles bildemontasje. Da oppstår det nye tolkningsmuligheter.

Sist oppdatert 04.01.2019
Skrevet av Øyvind Dahl

Læringsressurser

Medier

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter