Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her har vi samlet fagstoffet om tierpotenser og tall på standardform. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • rekne med potensar og tal på standardform med positive og negative eksponentar, og bruke dette i praktiske samanhengar (1P, 2P-Y)
  • rekne med rotuttrykk, potensar med rasjonal eksponent og tal på standardform ... (1T, 1T-Y)
  • regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver (S1)