Hopp til innhold

Fagartikkel

Idéutvikling – samling av øvelser

For å utvikle et nytt produkt må du først og fremst ha en god idé. Men hvordan kommer du på den gode ideen? Her har vi samlet enkle og morsomme øvelser som utvikler evnen til å tenke kreativt, og som får i gang gode prosesser for idéutvikling.

En person med mange ideer som strømmer ut av hodet. Illustrasjon.

Idémyldring – lek med ideer

Hensikten med idémyldring er å få fram så mange ideer som mulig uten at man i første omgang tar hensyn til om de er spesielt gode eller lar seg gjennomføre.

Når vi driver idémyldring, er det viktig å se på prosessen som en lek der ingen har lov til å komme med negative kommentarer. Tvert imot gjelder det å støtte alle ideer som kommer. Ingen idé er for dum, ingen idé er for vågal eller for rar. Her er det lov å «ta av», og i en god idémyldringsprosess ler vi mye.

For å holde orden på ideene kan vi sette dem inn i et tankekart. Slik får vi systematisert dem. Det er viktig å avslutte idémyldringsprosessen på en tydelig måte. For nå skal vi se på ideene våre med et kritisk blikk og velge dem vi som gruppe tror best lar seg gjennomføre for å dekke det behovet vi har tatt utgangspunkt i.

Sist faglig oppdatert 22.04.2020
Skrevet av NRK

Læringsressurser

Drive ungdomsbedrift

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter