Hopp til innhold

Fagstoff

Hygiene og helse

God hygiene er bra for helsa og forebygger sykdom. Som yrkesutøver i helse- og oppvekstsektoren trenger du kunnskap om og gode holdninger til hygiene, slik at du kan forebygge smitte og ta vare på både din egen og andres helse.
Helsearbeider vasker hendene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ordet hygiene kommer fra gresk hygieia, som betyr «sunnhet» (Store Norske Leksikon, 2020). Samfunnshygiene dreier seg om de tiltakene som offentlige myndigheter har ansvar for, og som er forebyggende helsetiltak for hele befolkningen.

Forebygging av smitte

Vi utsettes daglig for mikroorganismer som kan gjøre oss syke. For å hindre sykdom må vi både hindre mikroorganismene i å spre seg og bygge opp og holde ved like et godt immunforsvar.

Som fagarbeider vil du komme i nær kontakt med mennesker i ulike situasjoner og livsfaser. Noen av disse er allerede syke, eller de er i en situasjon der de er spesielt utsatt for smitte. De vil trenge din hjelp for å ivareta sin egen personlige hygiene.

Din kunnskap om hygiene og dine holdninger til hygiene kan derfor være av stor betydning for brukernes helse og deres opplevelse av velvære. Det vil samtidig gi et tryggere opphold for brukere, pasientene og bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

Kompetanse i hygiene handler om

  • kunnskap om mikroorganismer, immunforsvaret og smittekjeden
  • kunnskap om hvordan smitte overføres, om hvilke situasjoner vi er mest utsatt for smitte i, og om konkrete tiltak du og andre kan sette inn for å begrense mulighetene for at smitte blir overført
  • forståelse for viktigheten av god hygiene
  • ferdighet i å inkludere hygienetiltak i ditt daglige arbeid

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr ordet hygiene?
  2. Forklar begrepene personlig hygiene og samfunnshygiene.
  3. Teksten over er knyttet til kompetansemålet som sier at du skal beskrive hvilke krav og forventninger som blir stilt til en profesjonell yrkesutøver, og reflektere over egen praksis. Diskuter hva kunnskap om hygiene har med profesjonalitet å gjøre.

Kjelde

Braut, Geir Sverre. (2020, 17. mars). hygiene. I Store medisinske leksikon. Hentet 19. mars 2020 fra https://sml.snl.no/hygiene

CC BY-NC-SASkrevet av Marit Smith Sørhøy og Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 19.03.2020

Læringsressurser

Grunnleggende hygiene