Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter at du har fullført denne læringsstien, skal du:

* vite hva oversjøisk ekspansjon var

* kunne forklare drivkreftene bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen

* vite forskjellene om hvordan europeerne opptrådte på de forskjellige kontinentene

* kunne diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiv