Hopp til innhold

Film og filmklipp

Hverdagsmestring for eldre

Hverdagsmestring for eldre handler om forebyggende helsearbeid og å bevare funksjonsevne til tross for økende alder. De fleste eldre ønsker å være aktive og bo hjemme lengst mulig og å kunne utføre de hverdagslige gjøremålene som er viktige for hver enkelt av oss.

LK20

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr det for deg å mestre hverdagen din?
  2. Forklar hvordan mestring av egen hverdag kan påvirke

    1. livsglede og livskvalitet
    2. fysisk og psykisk helse
    3. livslengde
  3. Hvordan kan du som helsefagarbeider bidra til hverdagsmestring for brukere av helse- og omsorgstjenester? Diskuter i klassen.
Sist oppdatert 14.01.2021
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Brukermedvirkning og livskvalitet