Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (Utgått) (HS-HEA vg2) (LK06)

Legemidler

De fleste pasienter benytter en eller annen form for legemiddel. Helsefagarbeidere har derfor gjennom sin yrkesutøvelse mye med legemidler å gjøre.

Legemidler og helsefagarbeiderens ansvarsområder

Helsefagarbeideren skal observere virkningen og eventuelle bivirkninger av legemidler. Det er derfor viktig at helsefagarbeideren setter seg inn i hvilke diagnoser pasienten har, og hvilken effekt legemidlet skal ha på symptomer eller plager.

Læringsressurser

Legemidler og helsefagarbeiderens ansvarsområder