Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sykepleie ved osteoporose

Sykepleietiltakene overfor pasienter med osteoporose handler om å forebygge bruddskader i skjelettet. Vi kan sette i verk praktiske tiltak, men ett tiltak er også å gi pasienten god informasjon om sykdommen.

Eldre kvinne drikker melk. Foto.

Vi må observere osteoporose-pasienter for å finne symptomer på brudd, og for å se om livsførselen til pasientene er forenlig med sykdommen. En helsefagarbeider skal også observere virkningen og bivirkningen av medisiner. Vi må forebygge at pasienten faller, og derfor er det viktig å fjerne de fall-fellene vi oppdager.

Personlig hygiene

Allmenntilstanden for øvrig og smerter bestemmer om pasienten trenger hjelp til å stelle seg selv og kle på seg selv. Er pasienten plaget med smerter, er det viktig å gi smertestillende i god tid (en time) før stellet.

Mange fallulykker skjer på badet i forbindelse med stell og påkledning. En ergoterapeut kan være behjelpelig med å finne fram til hensiktsmessige hjelpemidler, og med å tilpasse dem. Eksempler på hjelpemidler kan være sklisikre matter på badegolvet, toalettforhøyer, dusjstol, støttehåndtak og gripetang.

I alle sammenhenger der pasienten trenger hjelp, er det nødvendig å behandle pasienten svært forsiktig. Hos pasienter med osteoporose kan det oppstå brudd bare ved at pleiepersonalet drar pasienten litt i armen, eller dumper pasienten ned i en stol.

Pasienter som har osteoporose eller av andre grunner er utsatt for bruddskader, bør bruke hoftebeskytter. Dette er undertøy som er polstret på hoftene, og som demper støt hvis pasienten faller.

Aktivitet og hvile

Fysisk aktivitet er positivt for hele organismen. Den mekaniske belastningen som fysisk aktivitet gir på skjelettet, stimulerer beindannelsen. Fysisk aktivitet styrker også musklene, og bedrer balansen og koordinasjonen. Dette vil hjelpe på eventuell ustøhet hos pasienter.

På grunn av at pasienter med osteoporose kan bli krumrygget og kortere, er det viktig at de får informasjon om hvor viktig det er at de prøver å opprettholde en viss kroppsholdning. Å styrke kroppsholdningen bedrer balansen, styrker musklene og reduserer tendensen til å falle.

Fallforebyggende tiltak er viktige, og det kan være hensiktsmessig at pasienten får bruke gå-hjelpemidler. Å fjerne løse matter og dørstokker kan redusere falltendensen hos eldre. Hvis pasienten har nedsatt syn, er det viktig med godt lys og at brillene er lett tilgjengelige. Da blir synet best mulig når pasienten skal utføre forskjellige gjøremål.

Dersom osteoporose medfører smerter, er god smertelindring nødvendig for at pasienten skal kunne være i aktivitet, og for at han eller hun skal kunne hvile godt.

Dersom det er mulig, bør eldre pasienter tilbringe minst 15 minutter per dag ute i sollys. Sollys produserer D-vitamin i huda og påvirker opptaket av kalsium.

Ernæring

Energirik og næringstett kost er anbefalt for pasienter med osteoporose. Et godt kosthold forebygger sykdommer og bedrer allmenntilstanden generelt. For pasienter med osteoporose er det viktig å ha et fettlager som polstring, slik at de har en «støtpute» dersom de faller. Lav kroppsvekt øker risikoen for osteoporose, og pasienter bør derfor veies regelmessig.

Spiser pasienten proteinrik, næringstett og energirik kost, leger eventuelle brudd bedre, og et slikt kosthold forkorter også behandlingstida. Proteiner er byggesteiner i kroppen, og får pasienten mer energi, øker det også aktivitetsnivået.

Økt inntak av kalsium bedrer beintettheten. Kalsium finnes i matvarer som ost og melk, grønne bladgrønnsaker, sardiner, skalldyr, mandler og korn. Appelsin har et høyt innhold av kalsium. Får vi i oss mye salt og koffein, går det ut over kalsiummengden i kroppen.

Vi trenger vitamin D for å ta opp kalsium og bygge kalsium inn i skjelettet. Matvarer som er rike på D-vitaminer, er tran og fet fisk (laks, ørret, sild, makrell, kveite). Margarin og smør er tilsatt D-vitamin. Melk, ost og mager fisk inneholder også små mengder med D-vitamin.

Vitamin K aktiverer proteinet osteokalsin i beinvevet. Dette proteinet spiller en rolle i oppbygging og vedlikehold av beinmassen, og gjennom forskning er det funnet en sammenheng mellom K-vitamin i kosten og redusert risiko for hoftebrudd. Grønne grønnsaker inneholder mye K-vitamin.

Vitamin C er viktig for å bygge opp kollagen i skjelettet. Om økt inntak av C-vitamin har noe å si for osteoporose, er foreløpig uavklart.

En pasient med osteoporose kan være plaget av obstipasjon. Fiberrik kost er derfor anbefalt for osteoporosepasienter.

Rikelig inntak av væske (30 ml per kg kroppsvekt per døgn) er viktig for å frakte næringsstoffene rundt i kroppen, og for å forebygge obstipasjon og urinveisinfeksjon.

Eliminasjon

En pasient med osteoporose kan bli inkontinent, og få såkalt stressinkontinens. Dette skyldes at kompresjonsbrudd gjør ryggsøylen kortere, slik at det blir mindre plass til de indre organene. Dette øker presset på urinblæra. Ved økt trykk i magen (tunge løft, hosting eller nys) klarer ikke muskulaturen i bekkenbunnen å holde igjen, og urinen presses ut.

Det finnes mange gode hjelpemidler ved inkontinens, og det er viktig å finne fram til de hjelpemidlene som pasienten føler seg bekvem med. Ved inkontinens er det økt risiko for urinveisinfeksjon, og vi må sette i verk tiltak for å forebygge det.

Ved kompresjonsbrudd i ryggsøylen blir ryggsøylen kortere. Når det blir mindre plass til indre organer, går maten tregere gjennom tarmen. Da blir mer væske sugd opp, og pasienten kan få obstipasjon – forstoppelse. Smertestillende medikamenter kan også gi obstipasjon. Det samme kan smerter, fordi pasienten er mer inaktiv når han eller hun har vondt. Inaktivitet gjør at maten går langsommere gjennom tarmen. Kalsiumpreparater kan også ha obstipasjon som bivirkning.

For å forebygge obstipasjon er det viktig at pasienten får i seg fiberrik kost, rikelig drikke, er i aktivitet, går regelmessig på toalettet og har regelmessige måltider. Dersom det er medisinene som er årsaken til obstipasjonen, kan legen finne fram til andre typer medisiner. Pasienten bør ta kalsiumpreparater i forbindelse med måltider – morgen og kveld. Ved plagsom obstipasjon kan det være nødvendig å bruke laksativa (avføringsmidler).

Smerte

For pasienter med osteoporose kan ryggsmerter og smerter etter brudd være et problem. Smertelindrende tiltak kan være:

Det finnes mange smertelindrende medisiner (analgetika) på markedet – både reseptfrie og reseptpliktige. Legen finner den typen som passer best for pasienten. Det er viktig å ta smertestillende medisiner med jevne tidsintervaller slik at pasienten unngår smertetopper.

Noen pasienter får god smertelindring av varme, for eksempel varmeputer eller varmeflasker. Siden eldre gjerne har nedsatt følesans, må vi passe på at temperaturen ikke er så høy at pasienten får brannskader.

Is kan også lindre smerter. Ispakninger fås kjøpt på apotek. Det er anbefalt å polstre ispakningene med et klede slik at pasienten ikke får frostskader på huda.

Smerter er et signal fra kroppen om at noe er galt, og det er derfor viktig å ta smertene på alvor. Dette gjør vi ved å gi pasienten avlastning og hvile, slik at smertefølelsen blir mindre.

Vi kan lindre smerter ved bruddskader i for eksempel håndledd eller bein ved å holde bruddstedet høyt.

Alternativ smertebehandling som akupunktur, fotsoneterapi og TNS (transkutan nervestimulering) har god smertelindrende effekt på enkelte pasienter med osteoporose.

Sist oppdatert 12.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter