Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sykepleietiltak ved urinveisinfeksjon – cystitt

Det er en viktig oppgave for helsefagarbeideren å forebygge at pasienter får urinveisinfeksjon

Servering av drikke på sykehjem. Foto.

Personlig hygiene

 • En pasient med urinveisinfeksjon har gjerne smerter og ubehag. Pasienten kan også ha feber. Å føle seg ren og velstelt lindrer plager.
 • Det er viktig å vaske godt, siden eldre pasienter gjerne er inkontinente. Inkontinens i tillegg til urinveisinfeksjon kan medføre sjenerende lukt.
 • En pasient med infeksjon har nedsatt immunforsvar og er da mer utsatt for andre typer infeksjoner. God personlig hygiene er viktig for å forebygge nye infeksjoner.
 • Under vask må det pasienten vaskes forfra og bakover for å hindre ytterligere angrep av tarmbakterien E. coli i urinveiene. Bruk såpe med lav pH for å lage mindre gunstige levekår for bakterier.
 • Dersom pasienten er inkontinent, må våte innlegg byttes ofte slik at bakteriene ikke får formere seg uhemmet i det fuktige og varme klimaet.
 • For å unngå å smitte andre pasienter må vi være svært påpasselig med håndhygiene, rengjøring, desinfeksjon og avfallshåndtering når vi steller en pasient.
 • Pasienten skal holde seg varm nedentil og på føttene. Forskning har ikke gitt svar på varmens betydning, men lang erfaring viser at kulde nedentil både kan framkalle og forverre en urinveisinfeksjon.

Aktivitet og hvile

 • Dersom pasienten har sterk sykdomsfølelse og har feber, bør pasienten ta det med ro og bruke energien på å bli frisk. Er pasienten sengeliggende og i ro, er det viktig å forebygge eventuelle komplikasjoner ved immobilitet.
 • Hvis pasienten er i stand til det, er det bra med en viss aktivitet. Aktivitet bedrer transporten av næringsstoffer i kroppen. Gjennomstrømmingen blir også større, slik at de patogene bakteriene lettere blir transportert ut av kroppen.

Ernæring

 • Ved infeksjoner er det viktig at pasienter får et næringsrikt kosthold som er med på å bygge opp igjen immunforsvaret og gi energi. Nesten alle vitaminer og mineraler har en eller annen funksjon som direkte eller indirekte holder kroppens immunsystem godt rustet ved å styrke kroppens naturlige motstandskraft og evne til selvhelbredelse. Energigivende næringsstoffer er proteiner, karbohydrater og fett.
 • Dersom pasienten på grunn av infeksjonen har dårlig matlyst, er det hensiktsmessig med næringstett kost. Dette er liten mengde mat som har et høyt innhold av næringsstoffer.
 • Rikelig drikke (30 ml per kg kroppsvekt per døgn) gir bedre gjennomskylling av urinveiene, slik at bakteriene raskere skylles ut av kroppen. Surt drikke er hensiktsmessig fordi det skaper et surt miljø, og bakteriene trives ikke i sure miljøer.

Hvordan tror du det er å ligge i sengen og late vannet?

Eliminasjon

 • Pasienten bør tømme blæra hyppig og bruke bukpressen for å få tømt blæra godt. Ved opphopning av urin i blæra formerer bakteriene seg raskere, og risikoen øker for at infeksjonen går høyere opp i urinveiene (for eksempel til nyrebekkenet).
 • Dersom en pasient er sengeliggende, er det viktig å unngå resturin. Resturin i urinblæren skaper gode levekår for bakteriene. En sengeliggende pasient bør derfor ha nærmest sittende stilling når vannlating foregår i senga.
 • Det kan være nødvendig å måle drikke (væskeinntak) og diurese (væsketap) hos en pasient med urinveisinfeksjon.

Smerte

 • En urinveisinfeksjon kan gi smerter av varierende grad. Det finnes både reseptfrie og reseptbelagte medisiner som kan benyttes. Legen forordner eventuelle medisiner.
 • Smertelindrende tiltak kan også være å sitte eller ligge godt, lett massasje, ro, dempet belysning, rolig musikk, omsorg og kalde omslag (varme skal aldri benyttes ved infeksjoner).

Hud og hår

 • Dersom pasienten er inkontinent, er innlegg som er våte av sterk, infisert urin, en belastning for huden. Den kan bli sår. For å forebygge sår hud er det nødvendig å skifte innlegg ofte, ha god underlivshygiene og bruke en vannavstøtende salve.

Observasjon og rapport

 • Det er viktig å observere urinen og se etter eventuelle symptomer på urinveisinfeksjon.
 • Dersom pasienten får smerter i nyrelosjen og høy temperatur, må du kontakte lege. Dette kan være tegn på at infeksjonen også har rammet nyrebekkenet.
 • Du må observere ofte pasienten later vannet, og hvor mye pasienten drikker.
 • En helsefagarbeider skal observere virkning og bivirkning av den medisinen som eventuelt benyttes for å behandle urinveisinfeksjonen.
 • Observasjoner skal rapporteres og dokumenteres.

Diurese = væsketap

Utfordringer til deg

 1. Beskriv symptomer på urinveisinfeksjon.
 2. Beskriv tiltak ved personlig hygiene. Begrunn tiltakene.
 3. Beskriv tiltak ved ernæring. Begrunn tiltakene.
 4. Diskuter forslagene dine med en medelev.
 5. Hva betyr resturin?
 6. Hvilke urinprøver kan være aktuelle å ta ved mistanke om urinveisinfeksjon?
Sist oppdatert 13.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten, Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir

Læringsressurser

Hva innebærer helhetlig omsorg og pleie ved sykdom?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter