Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

    • kjenne til hva som kjennetegner personlig kommunikasjon og personlig mediert kommunikasjon
    • kunne vurdere i hvilken grad du som avsender lykkes med å kommunisere et budskap
    • forstå hva som kjennetegner god kommunikasjon, og kunne anvende dette i kommunikasjon med andre