Hopp til innhold

Oppgave

Norske avissider i hundre år

Sammenlign innhold, overskrifter, bilder, annonser og layout på forsiden til Aftenposten fra 1910 og fram til vår tid.

En flokk ungdommer studerer Aftenpostens ekstrautgave. Foto.

Aftenpostens ekstrautgave om kong Haakons død i 1957.

Ta utgangspunkt i siden Hundre år med Aftenposten . Sammenlign avisens forsider i perioden 1910 til 2010.

Oppgave 1: Saker

 1. Hva handler sakene på avisens forside om i 1910?
 2. Når får forsiden en tydelig nyhetsprofil?
 3. Hvor stor del av sakene på de elleve avisforsidene er innenrikssaker, og hvor stor del er utenrikssaker ?

Oppgave 2: Overskrifter

 1. Nevn eksempler på avisoverskrifter fra hver av de elleve forsidene.
 2. Har måten overskriftene er utformet på, endret seg i en bestemt retning?

Oppgave 3: Bruk av bilder

 1. Hvilke type bilder ble brukt i 1910-utgaven?
 2. Når får vi de første reportasjebildene på forsiden?
 3. Når begynner avisen å bruke et bilde som hovedoppslaget på førstesiden?
 4. Hvilket tiår får vi de første fargebildene på forsiden?

Oppgave 4: Annonser

 1. Hvilke annonser finnes på forsiden i 1910?
 2. Hvilke annonser finnes på forsiden i 2010?
 3. Sammenlign de elleve forsidene. Hvilket år inneholder forsiden mest annonsestoff, regnet ut fra hvor stor del av siden som er dekket av annonser?

Oppgave 5: Layout

 1. Hvordan har den visuelle utformingen av Aftenpostens forside endret seg i løpet av de siste hundre årene?
 2. Hvilke tekniske nyvinninger har skjedd i denne perioden som har endret måten forsiden blir utformet på?
Sist faglig oppdatert 18.06.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell