Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Case: Julie går i barnehagen der du jobber

Dette er en case for barne- og ungdomsarbeiderfaget som skal brukes til å forberede seg til yrkeslivet. Det er en oppgave som kan løses alene eller i gruppe.

Lita jente som går fra liten gutt. Foto.

Case

Du er barne- og ungdomsarbeider og jobber i barnehage. Der skal du planlegge en tur i skogen for 5-åringene. På gruppa med 5-åringer er også Julie. Hun har diagnosen utviklingshemming, og man antar at graden ligger mellom moderat og alvorlig. Julie har lite utviklet språk, men hennes språkforståelse ser ut til å være ganske god. Dette betyr at Julie forstår mye av det som blir sagt til henne, men hun har problemer med å gi uttrykk for hva hun selv ønsker og vil, hva hun tenker og føler. Julie har også forsinket motorisk utvikling, hun har problemer med å gå, og hun bruker rullestol når hun skal bevege seg over større avstander.

Spørsmål

1. Hvilke forberedelser bør gjøres i forkant av turen?

2. Er det noe spesielt man bør ta hensyn til når det gjelder Julie?

3. Hvordan kan du bruke turen til å øke samspillet mellom barna, slik at Julie også blir inkludert?

4. Kan du komme med forslag til ulike aktiviteter som alle kan mestre?

Sist oppdatert 31.01.2019
Tekst: Hege Nikolaisen (CC BY-SA)
Rettighetshaver: NAKU

Læringsressurser

Kunnskap om funksjonshemninger