Hopp til innhold

Oppgave

Julie går i barnehagen der du jobber

Dette er en case for fagarbeideren som skal brukes til å forberede seg til yrkeslivet. Det er en oppgave som kan løses alene eller i gruppe.

LK20
Lita jente som går fra liten gutt. Foto.

Case

Du er fagarbeider og jobber i barnehage. Der skal du planlegge en tur i skogen for 5-åringene. På gruppa med 5-åringer er også Julie. Hun har diagnosen utviklingshemming, og man antar at graden ligger mellom moderat og alvorlig.

Julie har lite utviklet språk, men hennes språkforståelse ser ut til å være ganske god. Dette betyr at Julie forstår mye av det som blir sagt til henne, men hun har problemer med å gi uttrykk for hva hun selv ønsker og vil, hva hun tenker og føler. Julie har også forsinket motorisk utvikling, hun har problemer med å gå, og hun bruker rullestol når hun skal bevege seg over større avstander.

Spørsmål

  1. Hvilke forberedelser bør gjøres i forkant av turen?

  2. Er det noe spesielt man bør ta hensyn til når det gjelder Julie?

  3. Hvordan kan du bruke turen til å øke samspillet mellom barna, slik at Julie også blir inkludert?

  4. Kan du komme med forslag til ulike aktiviteter som alle kan mestre?

Sist oppdatert 24.03.2022
Skrevet av NAKU
Rettighetshaver: NAKU

Læringsressurser

Kunnskap om funksjonshemninger