Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-BUA vg2) (LK06)

Lek og aktivitet

Lek og aktivitet er en stor del av hverdagen til barn og unge. Barnet leker på eget initiativ og er i en flyt av indre motivasjon når leken oppleves som engasjerende.

Litteratur og barn

Vi kan bruke bøker som inspirasjonskilde til mange aktiviteter i barnehage og skole. Det kan være ulike aktiviteter som for eksempel dans, sang og drama.

Læringsressurser

Litteratur og barn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff