Hopp til innhold

Fagartikkel

Den voksnes rolle i leken

Fagarbeideren, vikaren, barnehagelæreren eller andre er her omtalt som "den voksne". Voksne kan ha mange ulike funksjoner og roller i barns lek. De voksne er ansvarlige for det fysiske miljøet som barn oppholder seg i, og det er derfor de som legger til rette for at barn skal kunne leke, utforske og utfolde seg på en naturlig og trygg måte.

Utelek. Foto.

Ansvar for sikkerheten

Å tilrettelegge for lek kan for eksempel innebære å fjerne farlige ting fra lekeplassen til barna, sørge for at lekemiljøet er godt og trygt, og at barna har leker som er tilpasset alderen og interessene deres. Dette kan du lese mer om under «Lekeplassutstyr» og «Sikkerhet på tur».

Voksne kan også være med på barnets lek og svare på invitasjonene til lek som barnet kommer med. Da er det viktig at den voksne lar barnet styre leken og gir positiv respons på barnets påfunn og fantasi. For eksempel kan barnet tildele den voksne en rolle – «du er en politimann» – eller barnet finner på «regler» for leken.

Initiativ

Vi voksne kan også ta initiativet til lek og invitere barna med på ulike typer lek, eller vi kan foreslå en lek for barna. Når vi ser at et barn ikke kommer inn i leken på egen hånd, kan den voksne hjelpe barnet inn i leken. Det er viktig at du som barne- og ungdomsarbeider har gode kunnskaper om lek, og at du kan delta i eller legge leken til rette for å støtte disse barna.

Observere leken og hjelpe til

Vi kan observere barnas lek for å se om det er noen av barna som faller utenfor leken, eller som av andre grunner ikke klarer å være med på de andres lek. Vi kan også se etter om noen av barna opptrer på en slik måte at det forstyrrer eller ødelegger leken, for eksempel ved å slå, ta ting fra andre og lignende. Samtidig må vi huske at observasjoner av barns lek ofte gir oss positive signaler om barns kompetanse. Å observere leken til barn kan gi oss nyttig informasjon om deres utvikling, og dette er en viktig del av det pedagogiske arbeidet i barnehage og skole.

Utfordringer til deg

  1. Hvilken rolle tar du oftest når du leker med barna? Kom med eksempler.
  2. Hvilke roller kan den voksne ha i barnas lek?
  3. Hvorfor er det viktig å observere barnas lek?
  4. Hvordan kan vi bruke observasjonene av barnas lek i det pedagogiske arbeidet i barnehage og skole?
  5. Hvilken informasjon kan observasjoner av barns lek gi oss?
Sist faglig oppdatert 22.06.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Hans Holter Solhjell og Gro Nedberg Grønlid
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Lek

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter