Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er planlegging, og hvorfor er det viktig?

Når vi planlegger, sier vi noe om hva vi ønsker å oppnå i framtida, og hvordan vi skal få det til. Planlegging er derfor en viktig del av hverdagen i alt pedagogisk arbeid. Når vi jobber målbevisst og planmessig, får vi ofte utrettet mye, samtidig som vi får kvalitetssikret arbeidet vi gjør.

Planlegging. Foto.

Mål

For å planlegge må du ha et mål som definerer hva du ønsker å oppnå. Målet bør være ambisiøst, noe å strekke seg etter, men også realistisk, altså mulig å oppnå.
Planen kan brukes som verktøy for å vurdere om målet er realistisk eller ikke, fordi den beskriver hvordan vi har tenkt å oppnå målet.
Gjennom planlegging vil vi kunne vurdere om det er mulig å oppnå målet ut fra den tida og de ressursene vi har tilgjengelig. Planlegging blir et verktøy for målstyring som beskriver veien fra utgangspunktet til vi har nådd målet.

Oversikt

Planen bør si noe om hvem som skal utføre arbeidet, hva som skal utføres, når det skal utføres, hvordan arbeidet skal utføres, og hvorfor arbeidet skal utføres.
Dette gir oversikt og kan brukes som verktøy for alle vi involverer i planene. Ut fra planene kan vi måle om alle som er involvert i arbeidet, gjør som planlagt, og om arbeidet blir gjort i tide.

Underveis

Ut fra planen kan vi når som helst i prosessen si noe om hvordan arbeidet ligger an, med hensyn til tidsplan og mål.
Planer gir oversikt og trygghet, fordi alle som skal bruke planene, vet hva de skal gjøre, og hva som er forventet av dem. Dette skaper forutsigbarhet. Planen hjelper oss å se sammenhengen mellom aktiviteter, gjennomføring og mål.

Evaluering

Det er viktig å evaluere enhver virksomhet for å kunne se om målene blir nådd. For å evaluere og vurdere trenger vi et grunnlag, og planer og dokumentasjon av hvordan de blir gjennomført, er det beste grunnlaget.
Hvis en plan skal gjennomføres som planlagt, er det en fordel at alle involverte har vært aktive og har deltatt i planleggingsprosessen. Alle involverte må være informert om hva som skal skje, og gjennomføre planen som avtalt ved hjelp av de metodene som er valgt. På den måten kan du evaluere om metoder og mål henger sammen, og om de planlagte og gjennomførte metodene er effektive for å oppnå målet.

Utfordringer til deg

 1. Hva bør du tenke på når du setter deg mål for en aktivitet?
 2. Hvilke elementer bør være med for at planen skal gi en god oversikt over hvordan en aktivitet skal gjennomføres?
 3. Hvordan kan planen hjelpe oss å se sammenhenger mellom aktiviteter, gjennomføring og mål?
 4. Hvorfor ønsker vi å evaluere en aktivitet?
Sist oppdatert 27.06.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid
Rettighetshaver: Amendor

Læringsressurser

Planlegging

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er planlegging, og hvorfor er det viktig?Du er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Lover og regler som styrer planlegging i barnehager, skole og SFO

 • SubjectMaterialFagstoff

  Ulike typer planer

 • SubjectMaterialFagstoff

  Forarbeid og kartlegging før en aktivitet

 • SubjectMaterialFagstoff

  Den didaktiske relasjonsmodellen

Oppgaver og aktiviteter