Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Hva skjer med oss når pesten kommer? I denne læringsstien skal du bruke perspektiver både fra historiefaget og norskfaget.

Når du har gjennomført læringsstien, skal du

  • vite hva et sagn er, og kunne bruke denne kunnskapen i egen tekstproduksjon
  • kjenne til sagnet om Jostedalsrypa
  • ha kunnskap om Svartedauden, og hvordan pesten påvirket leveforholdene i Norge på 1300-tallet
  • kjenne til ulike former for historiske kilder, og kunne vurdere ulike beretninger kildekritisk og i kontekst
  • forstå hva som skjer når mennesker i moderne samfunn rammes av pest