Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • forstå hvorfor språket er en viktig del av den nasjonale identiteten
    • kjenne til ulike syn som kommer til uttrykk i språkdebatten på 1800-tallet, på hvordan et norsk skriftspråk bør utvikles
    • forstå sammenhengen mellom språkutvikling og demokrati, og kunne formidle dette skriftlig og muntlig