Hopp til innhold

Fagstoff

Hormoner i planter

Plantehormoner bidrar til å regulere fysiologiske prosesser. De oversetter ytre stimuli til indre responser i planten og fungerer som plantens indre kommunikasjonssystem. Plantehormoner produseres i hele planten – og ikke i egne kjertler, som hos dyr.

Utvikling fra frø til plante. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er et plantehormon?

Mikroskopbilde av rota til en løk. Foto.

Et plantehormon er et organisk stoff som finnes naturlig i planten, og som selv ved lave konsentrasjoner påvirker vekst og utvikling. Plantehormoner produseres i hele planten, spesielt i vekstsoner (meristemer) og i ungt vev som er i utvikling. I motsetning til hos dyr produseres de ikke i egne kjertler. Plantehormonene transporteres i ledningsvevet eller fra celle til celle når de virker andre steder enn der de blir produsert.

Prøv ut

Studer en rotspiss fra for eksempel en løkplante, og se om du kan finne vekstsonen (meristemet), der det foregår mye celledeling.

Plukk ut meristem fra skudd hos en potet, og press det lett ned i et næringsmedium. Følg med, og se om det utvikler seg til en potetplante. Du kan etter hver tilsette ulike plantehormoner og studere effekten av dem. Jobb sterilt.


Plantehormonene koordinerer plantens respons på ulike stimuli som frost, sterk sol, beiteskade og tørke. Auxiner, gibberelliner, cytokininer, abscisinsyre og etylen er de mest kjente plantehormonene.

Tabell som viser virkningen av ulike plantehormoner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan virker plantehormoner?

Plante produserer auxin, som binder seg til reseptorer på plantecelle (forstørret). Det fører til at plantecellen vokser. Illustrasjon.

Det er flere stimuli som påvirker plantehormonenes konsentrasjon og transportretning. Plantehormonene binder seg til reseptorer i målcellene. Denne bindingen aktiverer eller deaktiverer gener og fører dermed til stimulering eller hemming av vekst.

Det samme hormonet kan gi ulike effekter avhengig av plante, plantedel og plantens utviklingsstadium. Mange plantehormoner utløser dessuten lignende responser. Hormonene virker ofte sammen, og responsen er avhengig av mengdeforholdet mellom stoffene.

Auxiner

En plantespire med markerte plantehormoner, auxin. Ei sol sender stråler mot plantespiren, slik at plantehormonet beveger seg mot skyggesiden av plantespiren. Dette gjør at planten bøyer seg mot sola. Illustrasjon.

Auxiner er ei stor og viktig gruppe plantehormoner med mange virkninger. De stimulerer vekst ved å fremme cellenes lengdevekst og delvis også celledeling. Auxin er spesielt kjent for å styre
planters vekstbevegelser mot lyset (fototropisme). Dette skyldes at auxin beveger seg over til skyggesiden, slik at skuddet vokser raskere der.

Auxin er også viktig for dannelsen av røtter og ledningsvev samt for normal frø- og fruktutvikling.

Prøv ut

Så korn eller mais i potter. Plasser deretter lystette bokser/hetter, for eksempel tomme melkekartonger, over pottene. Lag hull der lyset kan komme inn, og studer hvordan spirene vokser i forhold til lyskilden(e).

Gibberelliner

Cabernet franc-druer fra Saumur-Champigny i Loire-dalen. Foto.

Gibberelliner gir økt strekningsvekst av stengler. Hormonet stimulerer både til celledeling og til at cellene strekker seg. Plantesorter med dvergvekst har redusert evne til å produsere hormonet. Gibberellin fremmer også frøspiring, blomstring og utvikling av frukter uten frø, og det forsinker aldring og løvfelling.

Cytokininer

Cytokininer er først og fremst kjent for å stimulere celledeling. Siden cytokinin også hemmer aldring, kalles det "ungdomshormonet". Hormonet virker ofte sammen med auxin. Cytokinin kan for eksempel kontrollere toppskudd-dominans ved å fremme vekst av sideknopper. I likhet med flere andre hormoner fremmer cytokinin dannelse av frukter uten frø og bryter frøhvile.

Abscisinsyre

Plante fra gresskarfamilien i tørr jord. Foto.

Abscisinsyre er et veksthemmende plantehormon som hovedsakelig virker ved å hemme de andre hormonene. Abscisinsyre dannes når planten utsettes for ulike typer stress, blant annet tørkestress. Hormonet framkaller frøhvile og knopphvile, og fremmer derfor en dvaletilstand i planten ved ugunstige miljøforhold. Abscisinsyre er også involvert i åpning og lukking av spalteåpninger. Frø som mangler evnen til å lage abscisinsyre, spirer på morplanten (vivipari).

Etylen

Klase med tomater. Foto.

Etylen kalles "aldringshormonet" og fremmer aldring av organer som blader og blomster. Det er viktig for fruktmodning og bladfelling, og det hemmer rot- og lengdevekst.

Etylen er, i motsetning til de andre plantehormonene, en gass. Dette hormonet kan derfor diffundere gjennom lufta og påvirke planter i nærheten. Etylen sørger for at spirende frø har en kort og tykk kimstengel som er tydelig bøyd i spissen. Dette hjelper frøplanten med å bryte gjennom jorda. Etylen produseres også ved stress og er viktig for plantens respons på mekanisk skade og sykdomsangrep.

Plantehormoner i foredling, transport og matindustri

Plantehormoner brukes både i planteforedling, til transport av frukt og grønnsaker og i næringsmiddelindustrien, blant annet for å få frukt og grønnsaker til å holde seg lenger.

Tenk gjennom

Hvilke plantehormoner ville du ha brukt for å få en plante til å

  • vokse tett med mange sideskudd?

  • vokse høyt med få sideskudd?

Hvilket hormon ville du ha brukt for å få et stort parti bananer til å holde seg friske uten å bli overmodne under en lang transport?

Hvilket hormon ville du ha brukt for å få grønne tomater til å bli modne?

Hva skjer hvis du plasserer ei skål med modne epler ved siden av en blomsterbukett?

Hvilket hormon / hvilke hormoner tror du det finnes i det rotstimulerende middelet de bruker i denne demonstrasjonsfilmen (gjoerdetselv.com)?

Løvfelling om høsten styres av hormoner

Rogn med både røde, gule og grønne blader. Foto.

Det er den korte daglengden som setter i gang bladfelling om høsten her i landet, men lav temperatur og tørke kan også føre til at løvet felles. Klorofyllet bli brutt ned før løvfellingen, slik at høstfargene blir synlige.

Daglengden påvirker hormonbalansen i bladene. Når bladene eldes, reduseres mengden auxin, som hindrer bladfelling. Samtidig vil mengden av det veksthemmende plantehormonet etylen øke. Nederst på bladstilkene finnes det et område med celler som har tynne vegger. Der stimulerer etylen produksjon av enzymer som bryter ned celleveggene, slik at bladet faller av.

Kilder

Aarnes, H. (2021, 2. juli). Plantehormoner. I Store norske leksikon. Hentet 7. januar 2022 fra https://snl.no/plantehormoner

Aarnes, H. (2020, 11. september). Løvfall. I Store norske leksikon. Hentet 7. januar 2022 fra https://snl.no/l%C3%B8vfall

Aarnes. H. (2019, 7. januar). Plantehormoner. I Botanisk og plantefysiologisk leksikon. Hentet 7. januar 2022 fra https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/plfys/plantehormoner/

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre Grundt.
Sist faglig oppdatert 05.01.2022

Læringsressurser

Hormonsystemet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell