Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver om transport hos planter

Med disse oppgavene kan du trene på viktige begreper og på å beskrive prosesser knyttet til transport i planter.

Foto av hvit og blå krysantemum i hver sin vase
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Dra og slipp

Oppgave 2. Dra og slipp

Oppgave 3. Begreper

Oppgave 4. Røtter

 1. Røtter har mange forgreininger. Dessuten er de tynne med små rothår. På hvilken måte bidrar dette til mer effektivt vannopptak?

 2. På hvilken måte henger røttenes opptak av vann sammen med opptaket av mineraler?

 3. Hva er rottrykk, og hvilken betydning har det for planten?

 4. Hvordan transporteres vann og næring fra rothårene og inn til sentralsylinderen?

 5. Hvor finner vi casparyske bånd, og hvilken funksjon har disse?

 6. Gi eksempler på essensielle mineralnæringsstoffer som plantene trenger. Hva trenger de dem til?

 7. Hvilke andre funksjoner enn opptak av vann og mineraler kan ei rot ha?

Foto av en person som står i åkeren og holder en bunt gulrøtter i hendene
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 5. Vanntransport

Foto av to personer som står foran et av verdens høyeste trær
 1. Hva er transpirasjon? Hvilken betydning har transpirasjon for vanntransporten i karplanter?

 2. Hva er kapillarkrefter? Hvilken betydning har kapillarkrefter for vanntransporten i karplanter?

 3. Hvilken energikilde er hovedansvarlig for transpirasjon av vann fra plantenes overflate?

 4. Beskriv oppbygningen av vedvev, og pek på sammenhenger mellom oppbygning og funksjon.

 5. Hvilken rolle spiller trykk i transpirasjons-kohesjons-teorien?

Oppgave 6. Dra og slipp

Oppgave 7. Transport av organiske stoffer

 1. Hvilken rolle spiller trykk i trykkstrømsmodellen?

 2. Hvilken del av transporten av sukrose er aktiv, og hvilken er passiv?

 3. Hvorfor ligger vedvevet og silvevet inntil hverandre?

 4. Beskriv oppbygningen av silvevet, og pek på sammenhenger mellom oppbygning og funksjon.

 5. Forklar hvorfor transporten av fotosynteseprodukter og andre organiske forbindelser må kunne gå i flere retninger.

 6. Gi eksempler på typiske produksjons-, forbruks- og lagringssteder for karbohydrater.

 7. Gi to eksempler på at samme planteorgan kan fungere som både kilde og forbrukssted for karbohydrater.

Oppgave 8. Sammenlign transport i vedvev og silvev

Lag en oversikt over transporten i vedvev og silvev der du blant annet sammenligner følgende:

 • hva som transporteres

 • egenskapene til cellene som bygger opp vevet

 • plassering i planten

 • betydningen av følgende prosesser: aktiv transport, diffusjon, osmose

 • betydningen av trykkforskjeller

Oppgave 9. Andre planter

 1. Moser og alger mangler røtter og ledningsvev. Hvordan løser disse organismene behovet for transport?

 2. Tang og tare kan ha stilk og utvekster som minner om røtter. Hvilke funksjoner tror du disse strukturene har?

Foto av tang og tare
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre, Johan Vikan og Ragnhild Baglo.
Sist faglig oppdatert 31.01.2022

Læringsressurser

Transport

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter