Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Transpirasjon hos planter

I dette forsøket skal du undersøke hvor og når det foregår transpirasjon hos planter. Vi bruker filterpapir innsatt med koboltklorid til å påvise fuktighet. Dette er et åpent forsøk der du må bruke kreativiteten din for å lære om vanntransport og gassutveksling hos planter.

To blad med papirlapper flistret på overflaten. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bakgrunnsteori

Et blått og et rosafilterpapir.

Krystallene i koboltklorid endrer struktur og farge når de bindes til vann. Vi bruker filterpapir innsatt med en koboltkloridløsning for å påvise fuktighet.

Dette er mulig fordi filterpapiret med koboltklorid har ulik farge når det er tørt, og når det er fuktig.

 • Tørt filterpapir med CoCl2 er blått.
 • Fuktig filterpapir med CoCl2 er svakt rosa.

Oppskrift på koboltkloridløsning

Denne delen av forsøket kan læreren gjøre klart på forhånd.

Les mer

Til dette forsøket trenger vi ikke en bestemt konsentrasjon. En mer konsentrert løsning vil likevel gi tydeligere fargeomslag og dermed gjøre det enklere å se en fargeendring. Forslaget under gir et greit resultat.

Bruk hansker og jobb i avtrekksskap!

 1. Bland 1,5 g koboltklorid CoCl2 i 20 ml vann.
 2. Fukt filterpapir med koboltkloridløsning.
 3. Tørk filterpapiret med en hårføner.

Utdrag av HMS-datablad for koboltklorid CoCl2:

 • Bruk vernehansker/vernebriller.
 • Bruk åndedrettsvern.
 • Unngå utslipp til miljøet.
 • Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Legg også merke til faresetningene: Koboltklorid kan forårsake kreft, skade forplantningsevnen og mistenkes å kunne gi genetiske skader.

Utstyr:

 • En plante påklistret en bit filterpapir. Foto.
  koboltkloridløsning (CoCl2*6H2O)
 • planter
 • filterpapir
 • teip
 • føner
 • avtrekksskap

Framgangsmåte

 1. Klipp små kvadrater av det tørre filterpapiret.
 2. Før du fester papirbitene på overflaten hos planter, må du tenke gjennom hva du vil undersøke, og lage deg en eller flere hypoteser.
  Du kan for eksempel undersøke
  1. forskjeller i lys og mørke (bruk et skap)
  2. forskjeller mellom ulike planter (unngå hårete blad fordi det er vanskelig å få teipen til å sitte tett nok inntil)
  3. forskjeller mellom over- og underside på et blad
  4. om kaktuser transpirerer på samme måte som andre planter
  5. om fuktigheten i jorda spiller noen rolle
  6. om temperatur påvirker transpirasjonen
 3. De tørre bitene av filterpapiret skal teipes fast på overflaten hos planter. Pass på at teipen sitter tett rundt papirbitene.
 4. I løpet av en halv time skal det være mulig å se resultat, men forsøket kan gjerne stå til neste biologitime.

Dokumentasjon

Notater, bilder og tegninger er nyttig dokumentasjon til journalen.

 1. Bruk gjerne rapportgeneratoren til å føre forsøket. Når du har lagret dokumentet på egen pc, kan du legge inn tabeller og bilder fra forsøket.
 2. Ta bilder med mobiltelefon eller fotoapparat (eller tegn) for å dokumentere prosess og resultater.
 3. Lag en tabell med oversikt over resultatene.
 4. Stemte hypotesene dine?
 5. Drøft resultatene og forklar variasjonene i plantenes vanntap. Gjør samtidig greie for årsaken til transpirasjon hos planter.
 6. Har du lært noe om planters tilpasninger?
 7. Har du funnet noen feilkilder?
CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 07.02.2022

Læringsressurser

Transport

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter