Hopp til innhold

Fagstoff

Transport i planter

Alle planteceller har behov for vann og næringsstoffer. Alger og moser løser behovet ved direkte opptak gjennom hele overflaten. Karplantene har utviklet røtter og spesialisert ledningsvev for opptak og transport av vann og næringsstoffer.

Vann- og næringsopptak hos alger og moser

Brunalger på hvit sandbunn. Foto

Alger lever i all hovedsak i vann og har ikke noe eget transportsystem. De er omgitt av vann med oppløste næringsstoffer som de tar opp direkte gjennom overflaten.

Moser mangler ekte ledningsvev og røtter, og de tar opp vann og næringsstoffer stort sett gjennom overflaten. De fleste mosene er derfor bare ett cellelag tykke. Størrelsen på mosene begrenses av at de mangler et effektivt transportsystem.

Karplanter har spesialisert ledningsvev

Mikroskopbilde av ledningsvev hos solsikke

har utviklet et indre transportsystem. Dette ledningsvevet strekker seg fra rota til bladene, og det består av vedvev og silvev. Vedvevet transporterer vann og oppløste mineraler. Silvevet transporterer fotosynteseprodukter og andre organiske forbindelser. Ledningsvevet bidrar også til å holde planten oppreist.

Ledningsvevet har litt ulik utforming hos de ulike karplantegruppene. Utformingen er generelt mer avansert hos de blomsterplantene. Ledningsvevet ligger vanligvis i en ring, men hos enfrøbladede blomsterplanter er det spredt i hele stengelen.

Blad med ledningsvev ("bladnerver"). Foto
Åpne bilde i et nytt vindu
Fare for uttørking
Knopp med voksaktig belegg. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Faren for uttørking er en av de største utfordringene for landplanter.

Moser vokser ofte i fuktige miljøer, og mange vokser i tette tuer for å redusere fordampingen. De tåler likevel delvis å tørke ut.

Karplanter har et vanntett vokslag, kutikula, på bladoverflaten som hindrer fordamping. Opptak av karbondioksid til fotosyntesen skjer gjennom spesielle spalteåpninger som kan åpnes og lukkes. I tørre miljøer må planten balansere risikoen for å tape vann gjennom åpne spalteåpninger mot behovet for å ta opp karbondioksid.

Sporene hos mosene og karsporeplantene og pollenet hos frøplantene spres i luft, og er omgitt av et beskyttende lag som hindrer uttørking.

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre og Johan Vikan.
Sist faglig oppdatert 17.01.2022

Læringsressurser

Transport

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter