Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Feltarbeid: vekst og utvikling hos amfibier

Amfibier gjennomgår flere utviklingsstadier før de blir til voksne individer. Det er spennende å følge utviklingen fra egg til rumpetroll og videre til voksen frosk. Ta en tur ut i felt på våren for å studere vekst og utvikling hos amfibier.
Frosk som er omgitt av froskeegg, titter opp av vannet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

I dette feltarbeidet skal dere ut i felt for å studere utviklingen hos amfibier – fra egg til voksent individ.

Bakgrunnsinformasjon

Amfibier legger egg i dammer og tjern om våren. På riktig tidspunkt kan dere finne alle de tre utviklingstrinnene – egg, larver eller rumpetroll og voksne individer – i samme område.

Obs!
Nye forskrifter fra 2020 gjør at dere må søke om tillatelse for å samle inn amfibieegg og larver eller rumpetroll.

Alle arter av amfibier i Norge er truet og står i fare for å dø ut. Oversikt over artene finner dere på Norsk rødliste for arter.

Framgangsmåte

Del 1. Kartlegg dyrelivet i lokalmiljøet

Finn ulike områder i lokalmiljøet som kan være aktuelle for å studere amfibier.

 • Hvilke krav tror dere amfibier har til leveområdet sitt?

 • Studer et kart over lokalmiljøet, og forsøk å finne områder der det kan være amfibier. Bruk gjerne kartet fra Artsdatabanken.

Del 2. Innsamling av dyr for observasjon i felt

 1. Det beste er å observere dyrene i deres naturlige habitat. Hvis dere har behov for å studere dyrene nærmere, er det nok å samle et par individer. Vær forsiktige, slik at dere ikke skader dyrene.

 2. Ta bilder av de ulike utviklingstrinnene hos artene dere finner.

 3. Sett dyrene tilbake i dammen/området der dere fant dem.

Resultater og spørsmål

 1. Sett sammen en bildeserie eller tegn utviklingen fra egg til larve og videre til voksent dyr. Forklar hva som skjer i utviklingen fra befruktet eggcelle til voksent individ.

 2. Hvilke faktorer påvirker utviklingsprosessen hos amfibier?

 3. Hva er metamorfose? Hva er karakteristiske trekk i metamorfosen hos amfibier?

 4. Forklar hvorfor celledeling og celledød er sentrale prosesser for vekst og utvikling hos amfibier.

 5. Hvilke utviklingstrekk gjør at rumpetroll er vannlevende, mens voksne individer er mindre tilknyttet vann?

 6. Amfibier tilhører gruppa virveldyr. Hva kjennetegner denne dyregruppa?

 7. Hvilke amfibiearter finner vi i Norge?

 8. Amfibiene i Norge er truet. Hvilke faktorer truer denne dyregruppa?

 9. Den parasittiske soppen Batachochhytrium dendrobatidis (Bd) er en faktor som truer amfibiene. Finn ut mer om denne soppen og hvordan den påvirker amfibiene våre.

 10. Diskuter utsagnet under fra forskeren Carl von Linné:

  Skaperen har ikke gjort seg så stor møye med disse frastøtende og ekle dyrene, og derfor er det også så få av dem.

 11. Hva slags planer har kommunen for området dere besøkte? Hvordan tror dere disse planene vil påvirke dyrelivet, spesielt utbredelsen av amfibier?

Tips!

Gå inn på nettstedet til GeoNorge, og søk etter kommuneplaner.

 • Alternativ 1: Last ned kommuneplaner i et eget dokument.

 • Alternativ 2: Få kartoversikt over kommuneplaner i et område ved å klikke på Legg til i kart i tabellen øverst til venstre. Dette valget vil da legge seg på markøren øverst til høyre på menylinja (rød sirkel med ett-tall). Ved å klikke på markøren og deretter Vis kart vil du få oversikt over de områdene der det foreligger kommuneplaner.

Skjermdump av GeoNorge sitt nettsted for kommuneplaner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 29.12.2021

Læringsressurser

Vekst og utvikling