Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver til Fra celle til organisme

Her finner du varierte oppgaver om kommunikasjon mellom celler, om utvikling fra én celle til hel organisme og om vekst. Oppgavene gir deg god trening i nye begreper og en fin oversikt over emnet.

Oppgave 1. Memory

Lag par ved å finne bildet og ordet som hører sammen.

Oppgave 2. Fra én celle til velutviklet organisme

 1. Tegn og forklar hvordan én celle utvikler seg til spesialiserte celletyper, vev og organer.

 2. Forklar forskjellen på en encellet og en flercellet organisme.

 3. Hva menes med celledifferensiering?

 4. Hvordan deler celler seg?

 5. Forklar hvordan én celle blir til en velutviklet organisme:

Oppgave 3. Livsprosesser

 1. Hva menes med en livsprosess?

 2. Hvilke livsprosesser er nødvendige for alle levende organismer?

Oppgave 4. Kommunikasjon mellom celler

 1. Hvordan kommuniserer celler med hverandre og med omgivelsene sine?

 2. Forklar forskjellen på kommunikasjon hos encellede og flercellede organismer.

 3. Hvorfor er kommunikasjon mellom celler viktig for en organisme?

 4. Tegn og forklar:

  1. Hvordan kommuniserer en celle med en nabocelle ved eksocytose?

  2. Hvordan kan en celle kommunisere over lange avstander?

 5. Forklar hovedforskjellene mellom dyreceller og planteceller:

Oppgave 5. Signal – reseptor – respons

 1. Hva menes med uttrykket "et signalstoff og en reseptor passer sammen som nøkkel i en lås" fra oppgaven over?

 2. Hundrevis av signalstoffer brukes til kommunikasjon mellom celler. Forklar hvordan cellen vet når den skal reagere på ulike signaler.

 3. Gi minst tre eksempler på hvordan signalstoffet acetylkolin virker på ulike celletyper.

Oppgave 6. Vekst og utvikling hos ulike organismer

 1. Forklar forskjellen på vekst og utvikling.

 2. Hvilke faktorer påvirker vekst og utvikling hos ulike organismer (dyr og planter)? Gi eksempler.

 3. Hvorfor er det større variasjon innenfor samme art hos planter enn hos dyr?

 4. Hvordan reguleres fosterutviklingen?

 5. Forklar hva som skjer på de ulike stadiene i fosterutviklingen hos dyr: cellekløyving, gastrulering og organogenese.

 6. Tegn og forklar likheter og forskjeller i fosterutviklingen hos planter og dyr.

Oppgave 7. Hva er riktig om fosterutviklingen hos dyr?

Oppgave 8. Utvikling i dyreriket

 1. Sammenlign kroppsbygning og utviklingstrekk hos

  1. svamper og nesledyr

  2. leddyr og bløtdyr

  3. ryggstrengdyr og pigghuder

 2. Forklar kroppsbygningen hos radiærsymmetriske og tosidig symmetriske dyr. Gi eksempler på arter som tilhører hver av de to gruppene.

 3. Forklar hva som menes med protostome og deuterostome dyr. Gi eksempler på arter som tilhører hver av de to gruppene.

 4. Hvilke grunnleggende strukturer er karakteristiske for alle dyr?

 5. Forklar hvordan ulike cellelag gir opphav til ulike vevstyper under fosterutviklingen hos dyr.

 6. Hva er de karakteristiske utviklingstrekkene hos ryggstrengdyr?

 7. Studer figuren under, og finn den påstanden som ikke er riktig:

Oppgave 9. Vekst og utvikling hos planter

 1. Struktur og oppbygning hos frøplanter:

  1. Tegn en frøplante med vev og organer.

  2. Lag en forklarende tekst som beskriver funksjonen til hvert vev og organ.

  3. I noen tilfeller kan organer bli omdannet eller modifisert til andre strukturer. Gi minst ett eksempel for hvert planteorgan.

 2. Hva er vekstvev (meristem)? Forklar de to hovedtypene av vekstvev hos planter.

 3. Forklar forskjellen på primær- og sekundærvekst.

 4. Hva er en vekstbevegelse? På hvilken måte bidrar plantehormonet auxin til vekstbevegelser hos planter?

 5. Hva er hovedfordelen med gravitropisme for et spirende lite frø?

Oppgave 10. Vekst, utvikling og tilpasning hos planter

Velg riktig alternativ for å fullføre setninger om vekst, utvikling og tilpasning hos planter.

Kilde

OpenStax (2018). Biology. Hentet 12. desember 2021 fra https://openstax.org/books/biology-2e/pages/preface

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 16.05.2023

Læringsressurser

Vekst og utvikling