Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver – systematikk

Disse oppgavene tar for seg de viktigste temaene i emnet systematikk.

Oppgave 1. Grunnleggende om systematikk

 1. Hva er systematikk?

 2. Hvorfor er det nødvendig å ha kunnskap om systematikk når vi skal jobbe med biologisk mangfold og forvaltning av natur?

 3. Hva mener vi med at systematikk er en dynamisk vitenskap?

 4. Foreslå ulike måter å systematisere plantene nedenfor på. Hvilke fordeler og ulemper har de ulike måtene?

Blomsterplanter i mange forskjellige former og farger. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2. Taksonomiske nivåer – dra og slipp

 1. Dra navnene på de taksonomiske nivåene til riktig plass.

 2. Dra navnene som gjelder for mennesket, til riktig nivå.

Oppgave 3. Nomenklatur

 1. Hva betyr begrepet nomenklatur?

 2. Hvorfor er nomenklatur viktig i biologi?

 3. Hva er et vitenskapelig navn?

 4. Vitenskapelige navn tar ofte utgangspunkt i latin, et språk som ingen lenger snakker. Hvorfor bruker vi latin når engelsk er mye mer utbredt og mye mer brukt?

Oppgave 4. Klassifikasjon – dra og slipp

Er de ulike klassifikasjonene nedenfor basert på slektskap, eller er de kunstige (det vil si at gruppene inneholder arter som ikke er nært beslektet)?

Oppgave 5. Systematikkens historie

 1. Hvem var Carl von Linné? Hva var hans bidrag til systematikken?

 2. Hvilken betydning fikk Darwins teori om evolusjon for systematikken?

Oppgave 6. Slektskapstrær

 1. Hva er hensikten med et slektskapstre?

 2. Hva er en fylogeni?

 3. Lag skisser av slektskapstrær som viser hvert av disse begrepene:

  • monofyletisk gruppe

  • parafyletisk gruppe

  • polyfyletisk gruppe

  Forklar hva begrepene betyr, og gi eksempler på slike grupper som er i bruk i dag.

 4. Forklar hvordan datateknologi og kunnskap om DNA har endret systematikken de siste tiårene.

 5. Organismer som er plassert like ved hverandre i et slektskapstre, er ikke nødvendigvis nært beslektet. Forklar hvorfor.

 6. Hva er en bestemmelsesnøkkel?

 7. Forklar forskjellen på togreinet og flergreinet nøkkel.

 8. Bestemmelsesnøkler i bøker eller apper kan hjelpe oss med å artsbestemme organismer. Foreslå situasjoner der vi kan få behov for å bruke bestemmelsesnøkler.

Oppgave 7. Systematiske grupper – dra og slipp

Oppgave 8. Velg riktig påstand om systematiske grupper

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 05.08.2021

Læringsressurser

Systematikk