Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fylogeni til klassifikasjon

Tidligere ble slektskapet mellom organismer i stor grad vurdert ut fra utseendet. Men tilgang til molekylære data og nye måter å analysere dem på har gitt oss ny kunnskap om slektskapsforholdene, og derfor må vi rydde i mange familier.
Trediagram med ulike planter gruppert ved greinene. Snylterot, myrklegg, øyentrøst og marimjelle er gruppert sammen; gjøglerblom står for seg selv; tvetann, jonsokkoll, korsknapp og då er gruppert sammen; brunrot og kongslys er gruppert sammen; kjempe, veronika, revebjelle og torskemunn er gruppert sammen; og tøffelblom står for seg selv. Fargemarkering viser at myrklegg, øyentrøst, marimjelle, gjøglerblom, brunrot, kongslys, veronika, revebjelle, torskemunn og tøffelblom tidligere tilhørte maskeblomstfamilien; at kjempe tidligere tilhørte kjempefamilien; at snylterot tidligere tilhørte snylterotfamilien; og at tvetann, jonsokkoll, korsknapp og då tilhører leppeblomstfamilien. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rydd opp i plantefamiliene

Slektskapstreet over er en forenklet utgave av de slektskapsforholdene vi i dag (basert på molekylære data) mener at eksisterer innen en planteorden som heter Lamiales. Denne ordenen inneholder blant annet familier som leppeblomstfamilien (Lamiaceae), snylterotfamilien (Orobanchaceae), den gamle maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae) og kjempefamilien (Plantaginaceae). Som figuren viser, er slektene i den gamle maskeblomstfamilien spredt over hele treet.

  1. Hva slags type gruppe (monofyletisk, parafyletisk, polyfyletisk) representerer den gamle maskeblomstfamilien? Hvorfor kan vi ikke beholde denne som en familie lenger?
  2. Hva forteller dette slektskapstreet om de karaktertrekkene som tidligere ble brukt til å avgrense maskeblomstfamilien? Hvordan kan man bruke slektskapstreet til å finne nye slike karaktertrekk?
  3. Hva slags type gruppe (monofyletisk, parafyletisk, polyfyletisk) representerer leppeblomstfamilien? Hva betyr dette for behovet for å gjøre eventuelle endringer?
  4. Tenk deg at du skal foreslå nye plantefamilier basert på slektskapstreet over. Sett bildet med slektskapstreet inn i et dokument, bruk tegneverktøyet, og prøv å lage nye familier ved å sette ring rundt de slektene (representert ved bilder) du vil ha i samme familie. Finn flere mulige løsninger. Hva er fordeler og ulemper ved de ulike løsningene?
  5. Foreslå både norske og vitenskapelige navn på de nye familiene "dine". Se oversikt over betydningen til vitenskapelige navn på Biologiportalen.
  6. I faglitteraturen snakker man om Scrophulariaceae "s.str." og "s.lat.", det vil si i snever og vid forstand. Hva tror du dette betyr? Hvorfor er disse betegnelsene viktige, tror du?
  7. Hva tror du ligger bak tittelen på Lars Saabye Christensens roman Maskeblomstfamilien? Tror du det er en botanikk-bok?

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre.
Sist faglig oppdatert 07.01.2021

Læringsressurser

Systematikk