Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Artskonkurranse!

Ta i bruk artskunnskapene dine, samarbeid med medelever om å finne gode eksempler, og konkurrer mot andre lag. I denne aktiviteten må dere bruke bred biologikunnskap og finne eksempler på arter som passer til ulike beskrivelser.
Jenter studerer blader på et tre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvem er best på artsgjenkjenning?

Del klassen inn i lag. Hvert lag skal bestå av to til fire elever.

Innenfor lagene skal elevene samarbeide om å finne eksempler på arter som passer til beskrivelsene, og sanke flest mulig poeng. Hvert lag får utdelt et ark med beskrivelse av alle artene de skal samle eksempler på.

Det laget som finner flest riktige arter, vinner konkurransen og blir klassemestere i artsbestemmelse!

Bruk mobiltelefon!

Vi anbefaler at dere bruker mobiltelefonen til å ta bilder av artene dere finner, i stedet for å samle dem inn. På den måten tar vi bedre vare på artsmangfoldet og forstyrrer ikke økosystemene mer enn nødvendig,

Regler!

 • Det er viktig at laget samarbeider.

 • Det er ikke mulig å bruke samme art som eksempel på flere beskrivelser.

 • Artene må kunne dokumenteres med bilde.

Poengberegning

Bruk gjerne et poengsystem som gir flere poeng for arter det kan være vanskelig å finne. Eksempel: Arter det er lett å finne, kan gi 1 poeng. Arter det er vanskelig å finne, kan gi 3 poeng.

Eksempler på artskonkurranse i ulike områder

Forslag til poeng står i parentes bak hver beskrivelse:
1, 2 eller 3 poeng.

Konkurrer i urbane områder
 • lever i koloni (2)

 • svartelistet (1)

 • eksempel på symbiose (2)

 • frøplante (1)

 • bruker trakéer til gassutveksling (2)

 • karsporeplante (2)

 • enfrøbladet plante (2)

 • sopp (1)

 • har lukket sirkulasjonssystem (2)

 • har sagtannet blad (1)

 • har karakteristisk lukt (1)

 • driver pollinering (2)

 • thigmotropisme (1)

 • leddyr (2)

Konkurrer på fjellet
 • svartelistet (1)

 • eksempel på parasittisme (2)

 • mose (1)

 • heterotrof organisme (2)

 • dvergart (1)

 • tofrøbladet plante (1)

 • har finnet blad (1)

 • har ett eller flere hjerter med ett hjertekammer (2)

 • har åpent sirkulasjonssystem (2)

 • formerer seg med yngleknopper (3)

 • rovdyr (3)

 • har heterotrof generasjonsveksling (2)

 • har sporehus (2)

 • har ytre skjelett (3)

 • planteforsvar (2)

Konkurrer i fjæra
 • rødalge (1)

 • frøplante (1)

 • dyreplankton (2)

 • bløtdyr (1)

 • en art som er vivipar (3)

 • har gjeller (1)

 • grønnalge (1)

 • rovdyr (3)

 • kan formere seg både kjønnet og ukjønnet (3)

 • fotoautotrof organisme (2)

 • pigghud (2)

 • har isomorf generasjonsveksling (2)

 • har radiærsymmetri (2)

 • er uten "ekte" vev (3)

 • har et hjerte med to hjertekamre (2)

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 03.06.2022

Læringsressurser

Systematikk