Hopp til innhold

Fagstoff

Bakterier og erkebakterier

Domenene bakterier og erkebakterier består av organismer som mangler en avgrenset cellekjerne. De kalles prokaryoter.
Trediagram bygd opp av ellipser med bilder av ulike organismer. Diagrammet er delt i to fargede felt: Det grønne inneholder prokaryoter (bakterier og erkebakterier), og det blå inneholder eukaryoter (planteriket, dyreriket, soppriket, urdyrriket, slimriket, det gule riket). Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Prokaryotene mangler cellekjerne

Prokaryotene kjennetegnes ved at de ikke har en cellekjerne som er avgrenset av en membran. Prokaryotene omfatter domenene

 • bakterier
 • erkebakterier

Prokaryotene i de to domenene er like forskjellige fra hverandre som de er forskjellige fra eukaryotene. Vi finner imidlertid alle formene for hos begge domener, både , og . I tillegg formerer prokaryotene seg vanligvis ukjønnet ved deling.

Bakterier

E. coli-bakterier. Foto.

Bakterier er mikroskopiske, encellede og prokaryote organismer.

 • De fantes på jorda allerede for 3,5 milliarder år siden.
 • De kan leve enkeltvis, parvis eller i kolonier.
 • Mange beveger seg ved hjelp av .
 • De finnes i all verdens , også inni og på mennesker.
 • Mange forårsaker sykdom, andre er livsnødvendige.
 • De er viktige i ulike kommersielle prosesser, som i næringsmiddelteknologi og bioteknologi.
 • De gjør en viktig jobb i naturen ved å gjøre næringsstoffer tilgjengelige etter nedbryting.

Erkebakterier

Svart røyk strømmer ut fra havbunnen. Foto.

Erkebakterier er i likhet med bakteriene mikroskopiske, encellede og prokaryote organismer.

 • De ligner veldig på bakterier når vi ser på dem i mikroskop, men både genetisk og biokjemisk skiller de seg fra bakteriene.
 • De finnes hovedsakelig der hvor andre organismer ikke klarer å leve (for eksempel i vann med svært høyt saltinnhold og i varme kilder).
 • De er oftest .
 • Noen erkebakterier omsetter hydrogengass og karbondioksid til metan (metanogene erkebakterier). På denne måten er de uavhengige av solinnstråling og livet på jordoverflaten.


CC BY-SASkrevet av Ragnhild Baglo.
Sist faglig oppdatert 25.01.2021

Læringsressurser

Systematikk